Angol nyelvű fogalomtár

 

Kedves Munkatársak!

A Karon készülő angol nyelvű dokumentumok készítésének elősegítésére, valamint annak érdekében, hogy a fontosabb angol elnevezéseket egységesen használjuk, a legfontosabb elnevezések angol fordítását az alábbiakban adjuk közre.
A fordítások több érintettel - többek között Amerikában élő kollégákkal - egyeztetve készültek.
Kérjük, hogy angol nyelvű anyagok, honlapok, stb. készítésekor lehetőleg mindenki az alábbi listában szereplő elnevezéseket használja!

Köszönettel: a kari vezetés

Amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, vagy további javaslata van, hogy milyen elnevezések egységes fordítására lenne még szükség, kérjük, hogy jelezze a kari vezetőség felé!

 

Intézetek, szervezeti egységek

Magyar

Angol

Soproni Egyetem

University of Sopron

Nyugat-magyarországi Egyetem

University of West Hungary

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

Simonyi Karoly Faculty of Engineering, Wood Sciences and Applied Arts

Faipari Mérnöki Kar

Faculty of Wood Sciences

Gépészeti és Mechatronikai Intézet

Institute of Machinery and Mechatronics

Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet

Institute of Applied Mechanics and Structures

Fizika-Elektrotechnika Intézet

Institute of Physics and Electrotechnics

Informatikai és Gazdasági Intézet

Institute of Informatics and Economics

Faanyagtudományi Intézet

Instititute of Wood Science

Faipari Termékek és Technológiák Intézet

Institute of Wood Based Products and Technologies

Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet

Institute of Product Design and Manufacturing

Fa- és Papíripari Technológiák Intézet

Institute of Wood and Paper Technology

Építéstani Intézet

Institute of Architecture

Alkalmazott Művészeti Intézet

Institute of Applied Arts

Faipari Tanüzem

Woodshop

Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola

József Cziráki Doctoral School of Wood Sciences and Technologies

Természetes Erőforrások Kutató Központ

Natural Resources Research Centre

Erdészeti és Faipari Kutató Központ

Research Centre for Forestry and Wood Industry

Innovációs központ

Innovation Centre

FAIMEI Anyag- és Termékvizsgáló Laboratórium

FAIMEI Material and Product Testing Laboratory

Faszerkezet-vizsgáló Laboratórium

Timber Structures Testing Laboratory

http://www.skk.nyme.hu/clear.gifSzakok, végzettségek

Forrás: http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/dokumentumok/szakkepzettsegek-magyar

Magyar

Javasolt elnevezés

Hivatalos elnevezés

Faipari mérnök

BSc Timber Industry Engineering

BSc Timber Industry Engineering

Okleveles faipari mérnök

MSc Timber Industry Engineering

MSc Timber Industry Engineering

Faipari mérnök BSc./MSc.

BSc/MSc Timber Industry Engineering

BSc/MSc Timber Industry Engineering

Ipari termék- és formatervező mérnök BSc.

BSc Industrial Design Engineering

BSc Industrial Design Engineering

Ipari terméktervező mérnök MSc.

MSc Industrial Design Engineering

MSc Industrial Design Engineering

Mechatronikai mérnök BSc.

BSc Mechatronics Engineering

BSc Mechatronics Engineering

Energetikai mérnök BSc.

BSc Energy Management Engineering

BSc Energy Management Engineering

Műszaki menedzser BSc/MSc

BSc/MSc Engineering Management

BSc/MSc Engineering Management

Könnyűipari mérnök BSc/MSc

BSc/MSc Light Industrial Engineering

BSc/MSc Light Industrial Engineering

Gazdaságinformatika BSc/MSc

BSc/MSc Business Information Technology

BSc/MSc Business Information Technology

Okleveles gazdaságinformatikus

MSc Business Information Technology

MSc Computer economist

Formatervező művész BA

BA Product Design

BA Industrial and Product Design

Formatervező művész MA

MA Product Design

MA Design

Okleveles formatervező művész

MA Product Design

MA Product Design

Építűművész BA

BA Architecture

BA Architectural Art

Építűművész MA

MA Architecture

MA Architectural Design

Okleveles építész tervezőművész

MA Architecture

MA Architectural Design

Tervezőgrafika BA/MA

BA/MA Graphic Design

BA/MA Graphic Design

Mechatronikai mérnökasszisztens FSZ

AS Wood Production Manager

--

Faipari termelésszervező FSZ

AS Mechatronics Engineer Assistant

--

Gépipari mérnökasszisztens FSZ

AS Mechanical Engineer Assistant

--

Szerkezettervező (szak)mérnök

Structural Engineer

--

http://www.skk.nyme.hu/clear.gifMunkakörök

Magyar

Angol

Dékán

Dean

Dékánhelyettes

Associate Dean

Dákáni hivatalvezető

Head of the Dean's Office

Professzor

Professor / Full Professor

Docens

Associate Professor

Adjunktus

Assistant Professor

Tanársegéd

Lecturer

Emeritus professzor

Professor Emeritus

Tudományos segédmunkatárs

Research Assistant

Tudományos munkatárs

Researcher

Tudományos főmunkatárs

Senior Researcher

Előadó

Administrator

Munkatárs

Assistant

Főmunkatárs

Senior Assistant

http://www.skk.nyme.hu/clear.gif

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu