Aranydiploma átadó ünnepség - 2020. szeptember 10.

 

A jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel, az eddigi évektől eltérően, idén az Aranydiplomák átadásának ünnepségét és a Tanévnyitó nyilvános kari tanácsülést a résztvevők egészsége érdekében eltérő időpontban, korlátozott létszámban és a biztonsági előírások betartásával kellett megtartani.

 

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Kari Tanácsának 2020/2021. évi Aranydiploma átadó ünnepségére 2020. szeptember 10-én 10.00 órai kezdettel került sor a Lámfalussy Sándor Kar aulájában.

A kar életében kilencedik alkalommal került sor aranydiplomák átadására. Megtisztelő feladat, hogy az 50 évvel ezelőtt végzett okleveles faipari mérnököknek átnyújthatták az egyetem és a kar képviselői a tiszteletdiplomákat.

Az ünnepségen résztvevő elnökség tagjai Dr. Alpár Tibor a Soproni Egyetem rektorhelyettese, Prof. Dr. Magoss Endre a Simonyi Károly Kar dékánja, Joóbné Dr. Preklet Edina a Simonyi Károly Kar oktatási dékánhelyettese, Dr. Bak Miklós, a Simonyi Károly Kar kutatási és külügyi dékánhelyettese, valamint a a Soproni Egyetem karainak képviseletében Dr. Hoschek Mónika, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánhelyettese, Dr. Czupy Imre az Erdőmérnöki Kar dékánhelyettese és Dr. Simon István Ágoston, a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánhelyettese voltak.

Az elnökség bevonulása után köszöntötték a Simonyi Károly Kar Aranydiploma átadó ünnepségén megjelenteket, majd Prof. Dr. Magoss Endre dékán megtartotta ünnepi beszédét, melyben ismertette a kar megalakulása óta eltelt években történt fontosabb eseményeket, valamint megköszönte az Aranydiplomásoknka, hogy hűek maradtak az Alma Materhez.

Az aranydiplomák átadására ezután került sor, Dr. Alpár Tibor rektorhelyettes és Prof. Dr. Magoss Endre dékán urak örömmel tettek eleget kötelességüknek, hogy a faiparban és a faipari oktatásban több évtizedet eltöltött mérnök kollégáiknak a megérdemelt tiszteletdiplomákat átadhassák. A tiszteletdiplomában részesülők szakmaszeretete, áldozatos munkája, az Aranydiplomásoknak szóló kiadványban is megjelentetett egész életútja méltó példaként szolgálhat az egyetemi ifjúság és a még aktívan dolgozó munkatársak számára.

 

Aranyoklevélben részesültek:

Csóka Ágnes Izabella, Dr. Farsangné Bérci Márta, Forján Lajos, Görgényi Géza, Csapó Erzsébet (Höfle Béláné), Kerling József, Kruzics István, Kungl János, Dr. Molnár Lászlóné (Barcza Ilona), Novothny László, Stverteczky Margit, Dr. Sydorkó György, Szántó Vilmos, Szilágyi István, Trackl Károly, Földi Hajnalka (Dr. Varga Ferencné), Várkonyi László

Aranydiplomások, 50 évvel ezelőtt végzett faipari mérnökök

A járványhelyzet miatt sajnos sok aranydiplomában részesülő kolléga nem tudta vállalni az ünnepségen való személyes részvételt, ők az okleveleiket postai úton kapják meg.

Aranydiplomában részesültek, de személyesen nem tudták átvenni az oklevelet:

Bécsy András, Höfle Béla, Nagy Ilona (Horváth Istvánné), Tschik Lajos, Udvarhelyi Teréz, Vattay Katalin (Katharina Pedak-Vattay)

 

Az ünnepélyes átadások után, az aranydiplomások nevében Szántó Vilmos egykori Valéta-elnök, aranyokleveles faipari mérnök köszönő szavai hangzottak el.

Szántó Vilmos egykori Valéta-elnök, aranyokleveles faipari mérnök

Ezután az elnökség kivonulásával a Simonyi Károly Kar aranydiploma átadó ünnepsége véget ért.

 

A kar nevében gratulálunk aranydiplomás faipari mérnökeinknek és köszönjük az ünnepségen való megjelenésüket, valamint köszönjük kedves vendégeinknek, hogy részvételükkel intézményünket megtisztelték!

 

Az ünnepségről készült felvétel:

 

További képek az eseményről az alábbi galáriában ↓

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu