Dékáni köszöntő

Néhány szó a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karról

Jó szerencsét!

Prof. Dr. Magoss Endre, dékán

Hagyományos selmeci köszöntésünkkel örömmel és büszkeséggel üdvözlöm a Tisztelt Olvasót. Örömmel és büszkeséggel, mert karunk méltán lehet büszke múltjára, jelenére és – hitünk szerint – jövőjére is. 

Az emberiség története során gyakran túl gyorsan aknázta ki erőforrásait, és csak azután kezdte igazán értékelni azt az anyagot, ami már nem állt megfelelő mennyiségben rendelkezésre. Sajnos kicsit így van ez a faanyaggal is, ezért is kerül előtérbe a mindennapi életünkben a fenntarthatóság, az öko-design, az újrahasznosítás. Képzéseink már 60 éve szolgálják a fenntarthatóság és a minél jelentősebb CO2 megkötés elérését, a fa és papírtermékek tervezési és gyártási ismereteinek oktatásával. A hazai erdők favagyona nemzeti kincsünk, melynek minél nagyobb hozzáadott értékkel történő fenntartható feldolgozása jövőnk záloga is egyben.

A kar hosszú utat tett meg az 1735-ben létrehozott selmecbányai gyökerektől indulva, a faipari mérnöki képzés 1957-es megkezdésén és a Faipari Mérnöki Kar 1962-es megalakulásán keresztül, egészen a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karrá alakulásig. A mindenkori kihívásokra válaszolva az országosan ma is egyedüli faipari mérnöki képzést követte a faipari üzemmérnök-képzés indítása, majd a 80-as évek közepétől napjainkig egymás után jelentek meg a papíripari, mérnöktanári, könnyűipari, többféle művészeti, gazdaságinformatikus, és ipari termék- és formatervező mérnöki képzések.

A kar három fő képzési területre koncentrál: műszaki, művészeti és informatikai. A műszaki területen a faipari mérnöki, valamint az ipari termék- és formatervező mérnöki képzéseinket alap- és mesterszakon, míg az építész képzést mesterszakon folytatjuk. A könnyűipari mérnöki képzésünket – az Óbudai Egyetemmel együttműködve – Sopronban szintén mester szinten indítjuk. A művészeti területen építőművészet, formatervezés és tervezőgrafika szakokon folyik alap- és mesterképzés is, ill. design- és művészetmenedzsment képzés mesterszakon. Az informatikai területen gazdaságinformatikus BSc és MSc szakunkon fogadhatunk hallgatókat.

A graduális képzéseket több posztgraduális képzésünk egészíti ki: az Energiagazdálkodási szakmérnök, Ipar 4.0 folyamatfejlesztő szakmérnök valamint a Tartószerkezet tervező szakmérnök és tartószerkezet tervező faipari mérnök. Ez utóbbiak a Magyar Mérnökkamaránál T-É jogosultságot biztosítanak.

Karunk hagyományosan erős ipari és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. A kar 35 külföldi egyetemmel tart fenn szoros kapcsolatot, amely nemcsak az oktatók számára nyújt szakmai-tudományos hátteret, hanem hallgatóink számára is külföldi részképzési lehetőségeket kínál. Innovációs tevékenységünkhöz és nemzetközi kapcsolatainkhoz jól kapcsolódik a Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola, amely nemcsak a szűk értelemben vett faanyagtudományi világra fókuszál, hanem teret nyit a kapcsolódó faipari tervezési és megmunkálási műveletek elméleti kérdéseire is.

Múltunkból és jelenünkből erőt merítve dolgozunk azon, hogy hallgatóink minél sikeresebbek legyenek a végzést követő életükben. Különös fontosságúnak tekintjük a kreatív gondolkodást, amit olyan ipari megbízású projekt feladatok szervezésével segítünk elő, amelyekben a hallgatók egyre nagyobb feladatrészek egyéni vagy kiscsoportos megoldásával nemcsak befogadják a tanárok által közölt ismereteket, hanem azokat alkotó módon alkalmazzák is. Ugyancsak fontosnak látjuk, hogy a kar három fő képzési területe ne egyszerűen csak egymás mellett létezzen, hanem a műszaki, művészeti és informatikai világ és gondolkodás sajátos módon találkozzon a hallgatók életében. Országosan unikális lehetőség oktatási és kutatási szolgáltatásaink terén, hogy az egymásra épülő, egymással szoros szinergiába hozható szakterületek egy karon jelennek meg. Képzéseinket úgy formáljuk, hogy hallgatóink magukban is megtalálhassák a több irányban is meglévő képességeket, tapasztalatot szerezzenek a más szakterületeken tanulókkal való együttműködésből, és ezzel felkészüljenek majdani munkájuk komplex gondolkodást igénylő feladatainak megoldására.

A selmeci hagyományokon alapuló Soproni Egyetem története az új szakmák, ismeretek és emberek befogadásáról, az oktatási és szakmai kihívásokra adott minőségi válaszokról szól. E szellem megőrzésével várunk és fogadunk minden érdeklődő diákot, és teszünk meg mindent azért, hogy volt diákjaink büszkén vállalják soproni gyökereiket, majd a baráti és szakmai kötődéseket egész életükben megőrizve bizalommal térjenek vissza az Alma Mater folyamatosan megújuló szellemi forrásaihoz.

A kar a hagyományokra támaszkodva, minden korban a kihívásokra dinamikusan válaszolva folyamatosan fejlődve jelöli ki útját a jövőbe.

 

Jó szerencsét!

Pénz a fásnak!

 

Prof. Dr. Magoss Endre
dékán

SoE FMK logo

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu