Köszöntünk az ERASMUS honlapon!


Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket. Az oktatás, a képzés és a nem formális tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében.

Az Erasmus+ ennek érdekében 2014. és 2020. között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.
Hasznos oldalak a tanulmányi mobilitásról a Tempus Közalapítvány honlapjáról:

 

Aktuális felhívás tanulmányi mobilitásra (2022/2023. tanév)

Őszi félévre pályázók beadási határideje: 2023. április 15.
Tavaszi félévre pályázók beadási határideje: 2022. szeptember 15.

Külföldi partnerintézmények listája

Aktuális felhívás szakmai gyakorlatra 

Az Erasmus programról általában

Az Erasmus program a felsőoktatásnak teremt pályázati lehetőségeket. A program a neves filozófusról, teológusról, humanistáról Rotterdami Erasmusról (1469-1536) kapta a nevét.

Rotterdami Erasmus (1469, Rotterdam - 1536, Basel)

Erasmus több tekintetben is megelőzte azt a századot, amelyben született, s a maga korának szellemi életében legalább akkora tekintély volt, mint a XVIII. században Voltaire, vagy századunkban Einstein. Királyok, pápák, egyetemi városok versengtek kegyeiért.
Ki gondolta volna, hogy a fiatal Desiderius Erasmus megpróbáltatások sorozatán ment keresztül. Törvénytelen gyermekként született, apja pap volt. Szülei korán meghaltak, rokonai pedig igyekeztek minél hamarabb megszabadulni tőle. Butának, élhetetlennek és betegesnek tartották, ezért küldték kolostorba. Azt gondolták, hogy ott legalább nem lesz gondja önmaga fenntartására, és hamarosan a mennybe jut. Az Ágoston rendiek steyni kolostorában viszont szerzetestársai üldözték, mivel Erasmus klasszikus műveket olvasott, és megvetette szellemileg méltatlan társaságukat. Egy püspök segítette kijutni a kolostorból, és titkárának alkalmazta. Diplomáciai képességeit dicséri, hogy két pápa engedélyezte számára a papi ruha letételét, egészségügyi okokra hivatkozva pedig felmentést kapott a böjti kötelezettség alól. Hamarosan Európa szellemi központjaiban telepedett le, és többé nem tért vissza a kolostorba.
A pápa bíborosi széket ajánlott fel neki, ugyanakkor Luther a protestánsok közé hívta. Erasmus azonban a békés visszavonultságot választotta. Baselban telepedett le, a "független nyugalmat" keresve. Noha egyházáról szigorú kritikát mondott, a hitviták századában mégsem csatlakozott egyik táborhoz sem. Ehelyett a megértést hirdetve kísérelte meg összebékíteni a katolikus egyházat a reformáció híveivel. Erasmus visszafogott, mérsékelt, kompromisszum-kereső magatartását sokan gyávaságnak tartották.
Műveiben Erasmus gyakran kitért a gyermek- és ifjúkorra, ugyanis szerinte ez a potenciális alaktalanság korszaka. A nevelőnek kell emberi alakot formálnia neveltjéből - a tudás és az erények elsajátíttatása útján. Minderre a gyermekkor kiválóan megfelel, hiszen a gyermek utánzással sok mindent megtanul. Erasmus fölismerte, hogy a gyermek igényli a szeretetet, s a nevelő munkája akkor sikeres, ha növendékével a humanitás, a szeretetteljes emberi kapcsolat köteléke fűzi össze. Erasmus könyvei számtalan kiadásban és fordításban jelentek meg évszázadokon keresztül.
Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, mely mostanáig több mint 1,7 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában. Az egykori Erasmus hallgatók szerint az Erasmus tapasztalat a végzés utáni munkakeresést is megkönnyítette számukra.
Az Erasmus mobilitásra szánt 2007. évi teljes európai költségvetés 336,6 millió eurót (2006: 250 millió euró) tesz ki, ezen felül a centralizált projektekre szánt keret 2007-ben ~18 millió euró.

Támogatható tevékenységek

  • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap),
  • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).

Szociális támogatás pályázat

A Soproni Egyetem és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ programországba történő tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni.

A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

 

  • Felhívás letöltése ↓
  • Igénybejelentő letöltése ↓

Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgató kiegészítő támogatás pályázata

A Soproni Egyetem és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdetnek azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak számára, akik a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el.

A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

 

  • Pályázati felhívás letöltése ↓
  • Pályázati űrlap letöltése

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu