Esélyegyenlőség

SZABÁLYOZÁS:

Esélyegyenlőség elősegítése a Soproni Egyetemen

Az egyetem hangsúlyozottan segíti a fogyatékossággal élő hallgatókat tanulmányaik eredményességében és az egyetemi közösségi életben.
Amennyiben a

  • felvételi eljárás során fogyatékossági állapota alapján többletpontban részesült, vagy
  • valamilyen fogyatékossággal él, és
  • a képzése során sajátos igényei vannak és lesznek, valamint
  • szeretné igénybe venni a különböző támogatási formákat,

úgy a kari tanulmányi ügyintézőjének a fogyatékosságot igazoló dokumentációkat feltétlen adja be (titoktartási kötelezettség biztosított). Ez a dokumentáció képezi jogosultságát a támogatásra, valamint ezáltal tudja felvenni Önnel a kapcsolatot a kari fogyatékosügyi koordinátor.
A tanulmányi kedvezményre, mentességre vonatkozó kérelmét a Neptun rendszerben az elektronikus kérvények megfelelő rovatában rögzítheti.
A közvetlen támogatási formák megismerése érdekében személyesen vagy e-mail-ben is keresheti kari fogyatékosügyi koordinátorát.

A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító szabályok

Kivonat a SOE SZMSZ Hallgatói Követelményrendszeréből (hatályos: 2020. augusztus 1. napjától)
A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyen, illetve minden képzési területen, kivéve ahol kizárólag gyakorlati vizsga alapján számolják a felvételi pontszámot, a mindenkori jogszabályi előírás szerinti többletpontra jogosult. Sikeres felvétel esetén a beiratkozáskor a többletpontot alátámasztó eredeti dokumentumot kötelező bemutatni.

• Hallgatói Követelményrendszer V. Fejezet ↓

 

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓKAT SEGÍTŐ KARI KOORDINÁTOR:

Szabó Csilla

dékáni hivatalvezető
szabo.csilla@uni-sopron.hu
Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (SKK)

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu