Faipari Tudományos Egyesület

Története

A Faipari Tudományos Egyesület, ismertebb nevén a FATE megalakulása óta tagságának, választott tisztségviselőinek munkájával a gazdasági, politikai változások mellett különböző módon tudta megvalósítani az alapvető célt, a szakma műszaki színvonalának emelését, a műszaki értelmiség továbbképzését, a faipar különböző területein dolgozó szakemberek összefogását.

Az 1950. évi megalakulása után a Faipari Tudományos Egyesület, mint az akkori társadalmi felépítmény része az államosított faipar fejlesztését volt hivatva szolgálni. Az ipar irányításában gyakoriak voltak a változások: először az államosítások, az összevonások, majd a fejlesztések korszaka következett. Volt időszak, amikor a széttagolt faipar hét minisztérium felügyelete alá tartozott. Ekkortól kezdve a faipari dolgozók számára Egyesületünk volt az egyedüli összekötő kapocs, a színvonalas szakmai fórum. Választott vezetői állami és szakszervezeti tisztségviselők, majd a vállalati, szövetkezeti vezetők lettek, akik társadalmi munkában látták el feladataikat. Jelentős támogatást kapott a FATE a jogi tagoktól; vállalatoktól, intézményektől is.

Számos cikk jelent már meg a FATE történetéről (pl. Fatáj, Faipar), illetve könyv is: Lele D. 2000. Faipari Tudomámyos Egyesület 1950-2000. FATE, Budapest


Közgyűlés 2017

A Faipari Tudományos Egyesület Ipartörténeti konferenciát szervez, melynek címe: A rendszerváltozás hatásai. Az előadások a rendszerváltás gazdasági változásainak hatását elemzik az akkori faipar szereplőinek szemszögéből.

A konferenciát 2017. október 5-én 10:00-tól tartjuk Sopronban a Ligneum Látogatóközpontban.

A konferencia programja:
Levezető elnök: Dr. Tóth Sándor

 • 10:10 – Megnyitó (Prof. Dr. Németh Róbert - FATE elnök)
 • 10:20 – A SEFAG Csurgói Gyáregysége a rendszerváltás időszakában (Honfi Ferenc - ny. ügyvezető igazgató)
 • 10:40 – Falco Sopron Irodabútor Kft. privatizációja (Bakonyi Gábor - ny. ügyvezető igazgató)
 • 11:00 – A rendszerváltozás után a faipar helyzetének alakulása Lentiben (Németh László - ügyvezető igazgató)
 • 11:20 – Szünet
 • 11:40 – A Lágymányosi Faipari Vállalat (LFV) működése a rendszerváltás után (Deák Horváth Tibor - ny. vezérigazgató)
 • 12:00 – Az FMK és FATE szerepe a faipari szakképzésben a rendszerváltás idején (Prof. Emeritus Dr. Takáts Péter)
 • 12:20 – Szakmai szervezetek átalakulása a rendszerváltás időszakában - FAGOSZ (Mőcsényi Miklós - főtitkár)
 • 12:40 – Zárszó (Dr. Tóth Sándor)

A konferencia után kerül sor a Faipari Tudományos Egyesület közgyűlésére, melyet 2017. október 5-én 14:00-tól tartunk Sopronban a Ligneum Látogatóközpontban.

A FATE közgyűlésén

 • átadják a FATE kitüntetéseket, illetve
 • az Egyesület tagjai koszorút helyeznek el a kari szoborcsoportnál.

Kitüntetések, díjak:

 • Faipar Fejlesztéséért emlékérem,
 • Lugosi Armand díj,
 • Szabó Dénes díj,
 • Fáy Mihály díj,
 • FATE Örökös Tag kitüntetés.

A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy e kapcsolón regisztrációval jelezzék részvételi szándékukat.

Szeretettel várjuk Tagjainkat, ill. a szakmai érdeklődőket!

Prof. Dr. Németh Róbert,
a FATE elnöke

Prof. Dr. Németh Róbert, elnök

nemeth.robert@uni-sopron.hu

Ábrahám József, titkár

abraham.jozsef@uni-sopron.hu

 

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu