Felvételi vizsgák 2019/2020

 Az SKK 2019. szeptemberében induló szakjainak felvételi vizsga időpontjai

 

Építőművészet BA, Formatervezés BA, Tervezőgrafika BA (nappali)

A tanulmányokat csak felvételi eljárás keretében tett sikeres alkalmassági- és gyakorlati vizsga birtokában lehet megkezdeni. A felvételin az egyetemi szintű művészeti tanulmányokhoz szükséges rajzi, plasztikai alapismeretek és készségek mellett a szakmai- és vizuális műveltség, a kreatív intelligencia, a személyes késztetés és rátermettség felmérésére kerül sor. A felvételi vizsga két fordulóból áll:

  • I. forduló: Szakmai portfolió anyag beküldése (Alkalmassági vizsga)
  • II. forduló: Gyakorlati vizsga

További információk a művészeti BA felvételiről erre a linkre kattintva!

Művészeti BA szakok felvételi dátuma: 

Szakmai portfolió anyag feladási határideje: 2019. április 29. (hétfő)

Gyakorlati vizsga időpontja: 2019. június 20–22. (csütörtök, péntek, szombat)

Helyszíne: 

SOPRONI EGYETEM Alkalmazott Művészeti Intézet (9400 Sopron, Deák tér 32.)

 

Építőművész MA, Formatervező művész MA, Tervezőgrafika MA (nappali)

Az MA művészeti képzésen való részvétel feltétele a szóbeli vizsgán való megjelenés. A személyes bemutatkozás keretében a jelentkező bemutatja porfólió anyagát. 

További információk a művészeti MA felvételiről erre a linkre kattintva!

Művészeti MA szakok felvételi dátuma: 

2019. június 21. (péntek) 15:00

Helyszíne: 

SOPRONI EGYETEM Alkalmazott Művészeti Intézet (9400 Sopron, Deák tér 32.)

Kötelező regisztráció: 14:45 – 15:00 óráig (AMI Titkárság: fsz. 008.)

 

Építész MSc (nappali)

A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban az építészeti tevékenységek - épülettervezés, építészeti környezetalakítás, településtervezés, műemlékvédelem, építés- kivitelezés és -szervezés, épületfenntartás és -felújítás, valamint építésigazgatási, hatósági feladatok - teljes területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak önállóan irányítani műszaki feladatokat és akik elhivatottak abban, hogy mindezeket a tevékenységeket az építészet társadalmi és környezeti hatásának tudatában, eziránti felelősséggel és elkötelezettséggel végezzék. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Építész MSc felvételi dátuma: 

2019. május 31. (péntek) 13:00

Helyszíne: 

SOPRONI EGYETEM Építéstani Intézet, B épület 2. emelet (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.)

 

Faipari mérnök MSc (nappali, levelező, duális)

A faipari mérnökök számára kínált álláslehetőségek széles skálán mozognak, az elsődleges faipartól (fűrészipar, csomagolóanyag gyártás, lemezipar) kezdve a másodlagos faipar (ajtó-, ablakgyártás, bútorgyártás) teljes skáláját lefedve egészen az építőiparig. A faipari szakemberek minden esetben a világ talán legszebb megújuló anyagával, a fával dolgoznak.Ez a szak a faipari mérnökök számára nyújt további ismereteket. Szerezz mélyebb ismereteket egy általad választott területen, valamelyik tapasztalt oktató vezetésével! 

Ha nem faipari területen szereztél mérnöki diplomát, lehet, hogy 30 extra kredit elvégzésével akkor is el tudod végezni ezt a szakot.

A Faipari mérnök MSc szak duális képzés keretein belül is meghirdetésre kerül! 

Faipari mérnök MSc felvételi dátuma: 

2019. június 5. (szerda) 14:00

Helyszíne: 

SOPRONI EGYETEM Faanyagtudományi Intézet, B épület 2. emelet (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.)

A képzés a gazdasági és informatikai ismeretek különleges keveréke, amely különösen alkalmassá teszi a nálunk végzett hallgatókat a vállalatok gyakorlatias, mindennapi informatikai feladatainak ellátására. A jó informatikusok iránt a kereslet változatlanul magas, az elhelyezkedési és karrierlehetőségek kitűnőek.

A hét féléves képzés során szerteágazó ismeretekre tesznek szert hallgatóink, miközben egyre nagyobb önálló feladatokon dolgoznak.A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni. Alkalmasak az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, fejlesztésére és a kész alkalmazások menedzselésére, valamint kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

Gazdaságinformatikus MSc felvételi dátuma: 

2019. június 11. (kedd) 14.00

Helyszíne: 

SOPRONI EGYETEM Informatikai és Gazdasági Intézet, GT épület 1. emelet 113-as terem (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 9.)

 

Ipari terméktervező mérnök MSc (nappali)

A kötelező és választható szakmai tárgyak között sok fejlett tervezési és speciális technológiai ismeret szerepel, amelyek ma még újdonságnak számítanak, de a közeljövőben egyre nagyobb szerepük lesz (pl. DFX technikák, nanotechnológia, termelésinformatika, mesterséges intelligancia, stb).

A hangsúly – a BSc képzéshez hasonlóan – az önálló kibontakozáson, projektek megvalósításán van; a 4 félév alatt folyamatosan dolgozhatsz saját projekteden, egyénileg is elmerülhetsz egy téged érdeklő témában, témavezető oktatód segítségével. 

Ipari terméktervező mérnök MSc felvételi dátuma: 

2019. június 5. (szerda) 10:00

Helyszíne: 

SOPRONI EGYETEM Faalapú Termékek és Technológiák Intézete, GT épület földszint, Könyvtár (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.)

 

Műszaki menedzser MSc (nappali, levelező)

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar műszaki menedzser MSc szakán olyan szakembereket képzünk, akik képesek az alkotó műszaki tevékenység gazdasági, vállalkozói szemszögből való hasznosítására, sikeresen oldanak meg feladatokat a kereskedelmi, marketing, finanszírozási, termelési, innovációs területeken, felkészültek különböző szintű és szakirányú menedzseri munkakörök hatékony betöltésére, vállalkozások alapítására és működtetésére.

Képzésünkön kínált nagyszámú választható tárgy ismeretei segítségével a hallgatók személyre szabott oktatást kapnak. A tehetséggondozás egyik eszközeként a tanterv két félévben biztosít tanárok által támogatott önálló munkát a hallgatók számára „differenciált szakmai ismeretek” tárgyak keretében. Az „önálló labor” esetében a hallgatók személyre szabott feladatot kapnak, alkalmuk nyílik nemcsak új ismereteket szerezni, hanem megszerzett tudásukat izgalmas, sokszor ipari vagy kutatási feladatokhoz kapcsolódva, alkalmazni.

Műszaki menedzser MSc felvételi dátuma: 

2019. június 7. (péntek) 10:00

Helyszíne: 

SOPRONI EGYETEM Marketing Tanszék, B épület 2. emelet (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.)

 

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu