Gazdaságinformatikus MSc

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni. Alkalmasak az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, fejlesztésére és a kész alkalmazások menedzselésére, valamint kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

Sopronban 2002-ben indult el a gazdaságinformatikus képzés, kitűnő fiatal és dinamikus oktatókkal, és azóta folyamatosan fejlődik. A képzés a gazdasági és informatikai ismeretek különleges keveréke, amely különösen alkalmassá teszi a nálunk végzett hallgatókat a vállalatok gyakorlatias, mindennapi informatikai feladatainak ellátására. A jó informatikusok iránt a kereslet változatlanul magas, az elhelyezkedési és karrierlehetőségek kitűnőek. A hét féléves képzés során szerteágazó ismeretekre tesznek szert hallgatóink, miközben egyre nagyobb önálló feladatokon dolgoznak. A képzés végén tanulmányaikat akár folytathatják doktori képzésen is, vagy akár azonnal elhelyezkedhetnek a munka világában.

Milyen főbb témakörök vannak?

A gazdaságinformatikus BSc szakon két főmodullal rendelkezünk: Szoftverfejlesztő illetve Vállalatirányítási főmodul.

A két főmodulon a kiemelt oktatási területek: Adatbányászat és adatelemzés, Szoftverfejlesztés (Java, C#, Mobil szoftverfejlesztés (Android), Vállalatirányítási rendszerek (Microsoft Dynamics NAV), Webes rendszerek programozása

Milyen tantárgyak vannak?

 • Természettudományos alapismeretek:
  • Operációkutatás, Algoritmuselmélet.
  • Gazdasági és humán ismeretek: Stratégiai menedzsment, Projektek menedzselése, Változás- és tudásmenedzsment.
 • Szakmai törzsanyag:
  • Adat- és tudásbázis rendszerek,
  • Web 2.0 portálok,
  • Informatikai rendszerek modellezése és tervezése,
  • Hálózati alkalmazások és szolgáltatások,
  • Tömegkiszolgálás
 • Differenciált szakmai ismeretek (választható tárgyak):
  • Informatikai rendszerek szolgáltatásbiztonsága,
  • Mobil hálózatok,
  • Pénzügyi információs rendszerek,
  • Egészségügyi információs rendszerek,
  • Szolgáltatás-menedzsment,
  • Térinformatika,
  • Számítógépes grafika,
  • Az e-learning elmélete és gyakorlata,
  • Fenntartható fejlődés.

Jelentkezési feltételek:

  • A mesterképzésbetörténő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
   • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a gazdaságinformatikus alapképzési szak.
   • A belépéshez a mesterképzésbe való felvétel feltételeiben meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok a mérnök-informatikus és a programtervező informatikus alapképzési szakok.
   • A mesterképzésbe való felvétel feltételeiben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Itt alapvetően a gazdálkodási és menedzsment, a gazdaságelemzés, a pénzügy és számvitel alapképzési szakok jönnek szóba.
  • A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
   • (A) A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
    • természettudományos ismeretek (10 kredit): analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány;
    • gazdasági és humán ismeretek (20 kredit): közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek;
    • informatikai ismeretek (40 kredit): számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a Soproni Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

  • (B) A mesterképzésre jelentkezőknek felvételi elbeszélgetésen kell részt venni.
   • A felvételi pontszám összetevői ezek után a következők:
    • 40% a felvétel feltételeként figyelembe vehető előtanulmányok mennyisége és tanulmányi eredménye,
    • 20% a BSc oklevél eredménye,
    • 30% a felvételi elbeszélgetés eredménye, szakmai előélet (pl. TDK stb.), motiváltság,
    • 10% előnyben részesítés hátrányos helyzet, fogyatékosság, egyéb szociális helyzet alapján.

Milyen továbblépési lehetőségeim vannak?

A mesterszak elvégzése után több továbbtanulási lehetőséged van, mint a doktori képzés a Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolánál.

Jelentkezz!

Örülünk, hogy felkeltettük az érdeklődésedet, a jelentkezési információkat megtudhatod a felvi oldalán!

Az oldalon pontszámító kalkulátort is találsz, ahol kiszámíthatod pontszámodat. Fontos információ, hogy a pontszámításhoz azokat az érettségi eredményeket veheted számításba, amelyeket a felvi oldalán oldalon a felsőoktatási szakképzések között a gazdaságinformatikus lehetőségnél találsz.

 

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu