Hallgatói ösztöndíjak

 

Az egyetemi költségek nagy anyagi megterhelést jelentenek a családok számára. A Simonyi Károly Kar számos módon igyekszik segíteni, hogy a leendő szakmájuk iránt elhivatott hallgatók számára ez a teher mérséklődjön. A szokásos ösztöndíjlehetőségeken felül (tanulmányi, szociális) a következő években, éppúgy ahogy a korábbiakban is, többféle kutatási ösztöndíj állt és fog a hallgatók rendelkezésére állni.

 

Az EFOP-3.5.1-16-2017-00012 „Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-magyarországi peremvidéken” (futamidő: 2017.04.01-2021.01.31.) című projekt segítségével 2019 őszétől lehetőségünk fog nyílni arra, hogy a 2017 szeptemberétől a duális képzésbe bekerülő hallgatóknak egyszeri – egyhavi - ösztöndíj formájában támogatást nyújtsunk tanulmányaikhoz. A támogatásban azon, duális képzésben résztvevő faipari, vagy mechatronikai mérnök hallgatók részesülhetnek, akik a „Projekt feladatok” című tárgy teljesítése során olyan kiemelkedő feladatot/projektet oldanak meg, és mutatnak be (félév végén előadás formájában), mely a duális képzésben is részt vevő vállalat(ok) számára is kiemelkedő jelentőséggel bír.

 

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00018 „Termeljünk együtt a természettel - az agrárerdészet, mint új kitörési lehetőség” (futamidő: 2017.09.01-2020.08.31.) című projekt keretein belül lehetségessé vált nappali tagozatos aktív hallgatók kutatásokba való bevonása. A havi nettó 61.000 – 90.000 Ft összegű, szabadon felhasználható ösztöndíjat a hallgatók a kutatások során elvégzett munkájukért kapják. A faanyagok fizikai-mechanikai vizsgálatain túl (hajlítószilárdság, keménység, zsugorodás-dagadás, stb.) mikroszkópos, anatómiai vizsgálatokra (pl. rosthosszúság elemzés) is sor kerül. A részvétel konferenciákon szintén egy jó tapasztalatszerzési lehetőség a projekt támogatásával. Az elvégzendő munkákhoz az érdeklődés, a motiváltság és a kreativitás elengedhetetlen. Eddig 40 hónapnyi ösztöndíj került kiosztásra, jelenleg öt hallgató részesül ösztöndíjban és a munka a következő szemeszterekben tovább folytatódik új hallgatók bevonásával.

 

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00018 „A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című projekt keretében lehetőségünk nyílt vállalkozások és hallgatói csoportok innovációs együttműködésének támogatására. Ennek keretében összesen 15 hallgató részesült 4, 5 vagy 10 hónapon keresztül havi 25.000 Ft-os ösztöndíjban, ily módon mindösszesen 3.700.000 Ft támogatást tudtunk a hallgatóink számára biztosítani. Emellett a projekt keretében "Hallgatók és doktoranduszok konferencia előadástartásának ösztöndíj támogatására", illetve "Nemzetközi tudományos és kutatási tapasztalatcsere, hallgatók, doktoranduszok idegennyelvű publikációi megjelentetésének ösztöndíj támogatására" 2 fő doktorandusz összesen 625.000 Ft ösztöndíj támogatásban részesült.

Továbbá szintén e pályázat keretében "Nemzetközi vállalati szakmai nyári gyakorlat hallgatók támogatása" 30 hallgató 200.000 Ft támogatásban részesül összesen 6.000.000 Ft értékben.

 

A NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt. (NETvisor Zrt.) immár harmadik alkalommal ajánlott fel 5.000.000 Ft-os pénzügyi keretet a SoE SKK Informatikai és Gazdasági Intézetében folytatott ipari IoT (Internet of Things) és Ipar 4.0 tevékenységek eredményeinek elismeréseként, a további oktatási és innovációs tevékenység elősegítésére gazdaságinformatikus hallgatói ösztöndíjak nyújtására.

Az ösztöndíjat az elmúlt félévekben rendszerint 5-8 hallgató nyerte el és akár 150.000 Ft-os havi ösztöndíjat is jelentett a fenti témákban folytatott munkák támogatására.

A 2018/19-es tanév tavaszi félévében 6 hallgató részesült ösztöndíjban, melynek keretei között egy gateway alkalmazást fejlesztettek szenzor adatok gyűjtésének, továbbításának és tárolásának támogatására.

Az ösztöndíjprogram a 2019/20 tanév őszi félévében is folytatódik.

 

Az EFOP 3.6.2-16-2017-00010A „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodás Tematikus Hálózat - RING 2017” (futamidő: 2017.07.01-2020.06.30.) című projektben a Simonyi Károly Kar két ösztöndíjas hallgatót vehet fel. Minden ösztöndíj a projekt terv szerint 10 hónapra szól havi 100.000 Ft-os összeggel, ami lefedi az összesen 2.000.000 Ft keretösszeget.

 

A felsorolt ösztöndíjlehetőségek keretében a 2017-2021 közötti időszakban összesen 48.554.000 Ft speciális hallgatói ösztöndíj kifizetésére van lehetősége a Simonyi Károly Karnak, amelynek eddig felhasznált része hallgatóink szakmai fejlődése mellett a tanulmányaik finanszírozását is megkönnyíti.

 

A legtöbb ösztöndíj a 2019-20-as tanévben is elérhető lesz, így jelenlegi és leendő hallgatóink számára is adott a lehetőség ezek megpályázására!

 

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu