Diplomaátadó ünnepség

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara 2018. február 8-án tartotta meg diplomaátadó kari tanácsülését a Lámfalussy Közgazdaságtudományi Kar aulájában.

Dr. Magoss Endre, a Simonyi Károly Kar mb. dékánja elmondta tanévzáró ünnepi beszédében, hogy a Kar eredményei az elmúlt 55 évben ugyanúgy, mint ezekben a napokban is valamennyi oktató, dolgozó, és a hallgatók áldozatos munkájával jöttek létre. Itt az elmúlt évek kitüntetettjeit, díjazottjait méltatta, majd megemlítette a Kar nevezetesebb, nagy volumenű rendezvényeit, mint a Magyar Asztalos Tanulmányi Verseny, a Faipari Tudományos Egyesület Ipartörténeti konferenciája, az Építéstani Intézet „Kortárs Építészettörténet” Konferenciája, a Design Héten megrendezésre került „Hajódesign” Konferencia és az Infósok Viadala, valamint kitért a hallgatói lehetőségek (tanfolyamok, kurzusok, mobilitás) bővülésére. A Dékán kiemelte, hogy a kar egyértelmű célja, hogy a hazai és nemzetközi faipari és faalapú kreatívipar meghatározó szellemi központja, minőségi motorja legyen, melyhez az egy karon belül létező műszaki, művészeti és informatikai szakok, ill. ezek oktatási, kutatási és innovációs téren való összekapcsolása országosan egyedülálló lehetőségeket rejt magában és nemzetközi szinten is kivételes helyzetet teremt. Meg kell mutatni a bennünket körülvevő világnak, hogy a „Fából emberit” szlogen, valamennyiünknek ugyanazt jelenti, az egymáshoz kapcsolódó területek nemcsak egy csodálatos anyagot jeleznek, de értékes, korszerű, magas minőségű, versenyképes iparágat, szakmát is teremtenek.

A Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola korábbi vezetője, Dr. Tol-vaj László 6 éves eredményes munkája után nyugdíjba vonul, így nem láthatja el tovább a Doktori Iskola vezetését. A Soproni Egyetem rektora az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács határozata alapján 2018. február 6-ai hatállyal kinevezte Dr. Csóka Leventét, a Simonyi Károly Kar egyetemi tanárát, az MTA doktorát a Cziráki József  Doktori Iskola vezetőjévé. 

Dr. Bejó László oktatói és előadói képességét, valamint tudományos tevékenységét magas szinten bizonyította, ezért az Egyetem Habilitációs Bizottsága a faanyagtudomány és technológiák tudományág területén önálló egyetemi előadások tartásának, valamint a habilitált doktori cím viselésének jogával felruházta. 

A Doktori Tanács PhD doktori címet adományozott Papp Éva Annamária okleveles faipari mérnöknek eredményes doktori szigorlata és védése alapján.

Az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott jó teljesítményéért és közösségi munkájáért az Egye-tem rektora Rektori Dicséretben részesítette Tálosi Andrea Katalin okleveles ipari terméktervező mérnököt.

Az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott jó tanulmányi teljesítményéért és közösségi munkájáért a SKK dékánja Dékáni Dicséret kitüntetésben részesítette Fehér Bence és Molnár Ferenc faipari mérnököket, Brók István, Horváth Réka és Németh Patrícia ipari termék- és formatervező mérnököket és Takács Tamás gazdaságinformatikust.

A hallgatói kitüntetések után került sor a diplomák (illetve nyelvvizsga hiányában a tanúsítványok) átadására. A műszaki képzéseken összesen egy okleveles faipari mérnökjelölt, 12 faipari mérnökjelölt, 2 okleveles ipari terméktervező mérnökjelölt, 11 ipari termék- és formatervező mérnökjelölt, 3 okleveles műszaki menedzserjelölt, egy okleveles könnyűipari mérnökjelölt tett sikeres záróvizsgát. A Gazdaságinformatikus alapszakon 15 fő, a Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési szakon pedig 7 fő tett sikeres záróvizsgát. 

Fotó: Soós Sándor

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu