Tanévnyitó és Aranydiploma átadó ünnepség - 2018. szeptember 5.

 

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara 2018. szeptember 5-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel tartotta meg Tanévnyitó ünnepségét, melynek keretében az 50 éve végzett okleveles faipari mérnökök Aranyoklevélben részesültek, az elsőéves hallgatók pedig eskütétellel kezdték meg elkövetkező soproni diákéveiket.

Az ünnepség megnyitását követően először Dr. Alpár Tibor rektorhelyettes tartotta meg ünnepi köszöntőjét, majd Dr. Magoss Endre dékán ünnepi beszéde következett, melyben köszöntötte a tiszteletdiplomában részesülő megjelenteket is.

A rektorhelyettesi és dékáni köszöntők után a résztvevők Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhitat című versét hallgathatták meg Bende Attila előadásában, majd a Zeneakadémia művészhallgatói, Juhász Eszter és Horváth Ábel adták elő zongorán Schubert Katonainduló c. négykezesét, valamint Haydn G-dúr szimfóniájának Menüett tételét négykezes átiratban.

Az ünnepséget kitüntetés és hallgatói ösztöndíj átadásával folytatták. A Soproni Egyetem Szenátusa a Simonyi Károly Kar előterjesztése alapján Dóra János PhD, a Forest Hungary Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója részére „címzetes egyetemi tanár” címet adományozott. Dóra János betegsége miatt az oklevelet Nagy Balázs, a Forest Hungary Kft. marketing igazgatója vette át. A 2018/19-es tanévben, benyújtott pályázata alapján, Farkas Ete Domonkos negyedéves faipari mérnökhallgató Roller Kálmán Ösztöndíjban részesült.

Ezután következett az a megtisztelő feladat, hogy a kar életében hetedik alkalommal adhassanak át aranydiplomákat. Az 50 évvel ezelőtt végzett okleveles faipari mérnököknek Dr. Magoss Endre dékán úr és Dr. Alpár Tibor rektorhelyettes úr nyújthatták át a tiszteletdiplomákat. Az ünnepségen Aranyoklevélben részesült 22 fő, valamint szintén Aranydiplomában részesült még, de akadályoztatása miatt nem tudta személyesen átvenni az oklevelét 8 fő. Az ünnepélyes átadás után a tiszteletdiplomások nevében Prof. Dr. Kovács Zsolt aranyokleveles faipari mérnök kívánt szólni.

A következő ünnepi esemény az I. évfolyamos hallgatók eskütétele volt, melynek során a hallgatók helyükről felállva, jobb kezüket a szívükre téve nevük bemondásával mondták az eskü szövegét Joóbné Dr. Preklet Edina dékánhelyettes asszony után. Az elsőéves hallgatók nevében Erdős Áron ipari termék- és formatervező szakos hallgató jobb kezét az egyetem jelképére, a jogarra téve mondta el az esküt.

Az eskütétel után a kar dékánja az elnöki emelvény előtt fogott kezet az elsőévesekkel és kívánt nekik sok sikert elkövetkező tanulmányaikhoz.

A firmák nevében Kovács Luca faipari mérnöki BSc. szakos hallgató köszöntötte néhány gondolattal az elsőéveseket, majd Erdős Áron mérnökhallgató mondta el köszönő beszédét az elsőévesek nevében.

Az eskütétellel a 2018/2019-es tanév nyitóünnepsége véget ért. A kar nevében még egyszer gratuláltak a kinevezett oktatónak és kitüntetett hallgatónak, az Aranydiplomás mérnököknek jó erőben és egészségben bővelkedő, hosszú életet, valamint a frissen befogadott egyetemi polgároknak tartalmas, vidám, eredményes soproni diákéveket kívántak.


Az ünnepségen készült fotók megtekinthetők az alábbi galériában. ↓

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu