Diplomaosztó - 2019. február 8.

 

A Simonyi Károly Kar diplomaosztója – 2019. február 8.

 

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2019. február 8-án, pénteken tartotta diplomaátadó nyilvános kari tanácsülését.

A végzős hallgatókat először Dr. Alpár Tibor rektorhelyettes köszöntötte, majd ezután Dr. Magoss Endre dékán ünnepi beszéde következett. A diplomaosztón került sor a doktoravatásra, valamint a kitüntetések és elismerések átadására is.

A 2018/2019. tanév I. félévében 3 doktorjelölt védte meg sikeresen doktori disszertációját, az avatandó doktorok nevében Gludovátz Attila doktorjelölt terjesztette elő kérését, hogy az eskü letétele után az anyagtudomány és technológiák PhD doktorává avatni szíveskedjenek. Dr. Csóka Levente, a Cziráki József Doktori Iskola vezetője előterjesztette a doktoravatást, majd az eskü letétele után Dr. Alpár Tibor a Soproni Egyetem Rektora és Szenátusa nevében ünnepélyesen és szeretettel doktortársaikká fogadták a jelenlévő doktorjelölteket.

Az ünnepség a hallgatói kitüntetések és elismerések átadásával folytatódott, melyben összesen 6 fő részesült az évzáró keretében.

Az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott jó tanulmányi teljesítményéért és közösségi munkájáért Dékáni Dicséret kitüntetésben részesültek Beretzky Sarolta és Sütheő Áron avatandó ipari termék- és formatervező mérnökök.

A Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány Molnár Sándor Emlékalapjának díját a faanyag-tudomány területén végzett hallgatói munkája elismeréseként idén három faipari mérnökjelölt nyerte el: Farkas Ete Domonkos, Katona Bence György és Kelemen Norbert.

A Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány Csupor Károly Emlékalapjának díját a faanyag-védelem szakterületén belül készített diplomamunkája elismeréseként Nagy Levente, avatandó okleveles faipari mérnök nyerte el.

Faipari Mérnöki alap- és mesterszakon 17 fő, Ipari Termék- és Formatervező Mérnöki alapszakon 6 fő, Gazdaságinformatikus alap- és mesterszakon 8 fő, Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési szakon 3 fő tett sikeres záróvizsgát.A kitüntetések és elismerések átadása után Joóbné Dr. Preklet Edina, oktatási dékánhelyettes ismertette a Záróvizsga Bizottságok munkáját és a záróvizsgák eredményeit, majd dékánhelyettes asszony levezetésével a végzős hallgatók letették esküjüket és átvették diplomájukat, ill. végzettséget igazoló tanúsítványukat.

Az ünnepélyes átadás és a gratulációk után a végzettek nevében Farkas Ete Domonkos faipari mérnök köszönte meg az Egyetem valamennyi dolgozójának áldozatos munkáját és önzetlen segítségét.

Az ünnepség végén a friss diplomásoknak és minden végzettnek szakmai életükben sok sikert, munkájukban örömet és boldog családi életet kívánt a kari tanács.

 

Az ünnepségen készült fotók megtekinthetők az alábbi galériában. (Fotók: Herceg András) ↓

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu