Diplomaosztó a Simonyi Károly Karon – 2019. június 27.

 

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2019. június 27-én, csütörtökön tartotta diplomaátadó nyilvános kari tanácsülését.

A végzős hallgatókat először Dr. Alpár Tibor rektorhelyettes köszöntötte, majd Dr. Magoss Endre dékán tanévzáró ünnepi beszéde következett. Az ünnepségen résztvevők ezután Orbán Júlia versmondó irodalmi összeállítását hallgatták meg.

A diplomaosztón került sor a doktoravatásra, valamint a kitüntetések és elismerések átadására is.

A 2018/2019. tanév II. félévében két doktorjelölt védte meg sikeresen doktori disszertációját, az avatandó doktorok nevében Dudás Tünde doktorjelölt terjesztette elő kérésüket, hogy az eskü letétele után az anyagtudomány és technológiák PhD doktorává avatni szíveskedjenek őket. Dr. Csóka Levente, a Cziráki József Doktori Iskola vezetője előterjesztette a doktoravatást, majd az eskü letétele után Dr. Alpár Tibor a Soproni Egyetem Rektora és Szenátusa nevében ünnepélyesen és szeretettel doktortársaikká fogadta a jelenlévő doktorjelölteket, Dudás Tünde okleveles textilmérnököt és Charu Agarwal csomagolástechnológust.

Az ünnepség a hallgatói kitüntetések és elismerések átadásával folytatódott, melyben összesen 8 fő részesült az évzáró keretében.

Az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott jó tanulmányi teljesítményéért és közösségi munkájáért Alma Mater Emlékérem kitüntetésben részesült Csák Vince avatandó ipari termék- és formatervező mérnök.

Az egyetemi tanulmányaik alatt nyújtott jó tanulmányi teljesítményükért és közösségi munkájukért a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar dékánja Dékáni Dicséret kitüntetésben részesítette Csicsics Gergő avatandó formatervező művészt, Máj Szabolcs avatandó formatervezőt, Pásztor Attila avatandó tervezőgrafikust és Zayzon Priszcilla Csilla avatandó építőművészt.

Prof. Dr. Grozdits György, a kar tiszteletbeli doktora 2007-ben alapított tanulmányi díjat a tehetséges mérnökhallgatók jutalmazására, a professzor 2016-ban bekövetkezett halálakor pedig özvegye, Judy Grozdits vállalta a díj további fenntartását. A Grozdits György-díjat a 2018/19-es tanévben Németh Hajnalka avatandó ipari termék- és formatervező mérnök kapta.

A Simonyi Károly Kar Alkalmazott Művészeti Intézetének Formatervező tanszéke 2014-ben, Gollob József születésének 80. évfordulóján tanulmányi díjat alapított, melyet a neves formatervező művész, a kar egykori egyetemi docense tiszteletére Gollob József-díjnak neveztek el. A díjat a 2018/19-es tanévben Goda György, a formatervezés alapszak diplomázója és Csicsics Gergő, a formatervező-művész mesterszak diplomázója vehette át diplomamunkájuk elismeréseként.

A kitüntetések és elismerések átadása után Dr. Magoss Endre dékán felkérte Joóbné Dr. Preklet Edina oktatási dékánhelyettest, hogy ismertesse a Záróvizsga Bizottságok munkáját és a záróvizsgák eredményeit. Ezután a dékánhelyettes asszony levezetésével a végzős hallgatók letették esküjüket és átvették diplomájukat, ill. végzettséget igazoló tanúsítványukat.

Faipari Mérnöki alap- és mesterszakon 9 fő, Ipari Termék- és Formatervező Mérnöki alapszakon 4 fő, Műszaki Menedzser mesterképzési szakon 4 fő, Gazdaságinformatikus alap- és mesterszakon 7 fő, Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési szakon 1 fő tett sikeres záróvizsgát.

Építőművész mesterképzési szakon 9 fő, Belsőépítész környezettervező művész mesterképzési szakon 2 fő, Építőművészet alapképzési szakon 8 fő, Formatervező művész mesterképzési szakon 1 fő, Formatervezés alapképzési szakon 15 fő, Tervezőgrafika mesterképzési szak 2 fő, Tervezőgrafika alapképzési szakon pedig 14 fő tett eredményes záróvizsgát.

Az ünnepélyes átadás és a gratulációk után a végzettek nevében Őry Botond okleveles faipari mérnök köszönte meg az Egyetem valamennyi dolgozójának áldozatos munkáját és önzetlen segítségét, amelyet a képzésük ideje alatt nyújtottak nekik.

Az ünnepség végén a friss diplomásoknak és minden végzettnek szakmai életükben sok sikert, munkájukban örömet és boldog családi életet kívánt a kari tanács.

 

Az ünnepségen készült fotók megtekinthetők az alábbi galériában. (Fotók: Herceg András) ↓

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu