Ipari terméktervező mérnöki MSc

Mit fogok tanulni?

A kötelező és választható szakmai tárgyak között sok fejlett tervezési és speciális technológiai ismeret szerepel, amelyek ma még újdonságnak számítanak, de a közeljövőben egyre nagyobb szerepük lesz (pl. DFX technikák, nanotechnológia, termelésinformatika, mesterséges intelligancia, stb).

A hangsúly – a BSc képzéshez hasonlóan – az önálló kibontakozáson, projektek megvalósításán van; a 4 félév alatt folyamatosan dolgozhatsz saját projekteden, egyénileg is elmerülhetsz egy téged érdeklő témában, témavezető oktatód segítségével.

Milyen előképzettség szükséges?

Az ipari termék- és formatervező mérnökök mellett a képzésre örömmel várunk más műszaki végzettségű szakembereket, elsősorban gépészmérnököket, anyagmérnököket, közlekedésmérnököket, faipari mérnököket, könnyűipari mérnököket, mechatronikai mérnököket, villamosmérnököket, illetve bármilyen műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert, aki teljesíti az alábbi feltételeket.

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló – felsőoktatási törvényben meghatározott – ismeretek összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit:

  • Természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika- hő- és áramlástan, elektrotechnika;
  • Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): makro és makroökonómia, innováció menedzsment, marketing, iparjog/szellemi tulajdonvédelem, humán ismeretek ,
  • Szakmai ismeretek (35 kredit): műszaki tervezési ismeretek (gép- és szerkezeti elemek, fémek és polimerek anyagismerete, ipari technológiák, informatika, termékszimuláció, mechatronika) grafikai/formatervezési (design) ismeretek (rajzi ábrázolások, formatan, modellezés);
  • Szakirányú ismeretek (15 kredit): tervezésmódszertan, integrált terméktervezés, önálló tervezési projekt feladat.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A fenti feltételeknek való megfelelést a felvételi vizsgán ellenőrizzük. Szintén ezen a vizsgán kerül sor az alkalmassági vizsgára, ahol a szak elvégzéséhez szükséges alkalmassági feltételeket (pl.: a térlátás, szabadkézi rajz, kreativitás stb.) kell igazolni.

Milyen specializációk vannak?

Az Ipari termék- és formatervező mérnök MSc program – a képzési követelményeknek megfelelő – alapozó és szakmai tárgyak után specializációkat (minimum 24 kreditértékű tantárgycsoportot) tartalmaz. A specializáció nem ad önálló szakmai végzettséget, de a diploma mellékletében feltüntetésre kerül, hogy mely szakmaterületen szerzett mélyebb ismereteket az ipari termék- és formatervező mérnök. A specializációk az alábbi szakma területekre fókuszálnak: bútortervezés illetve terméktervezés.

Milyen főbb témakörök vannak?

A képzés során több tantárgycsoportból kell teljesíteni a megadott kreditszámot:

  • Természettudományos alapismeretek (1-2. félév)
  • Gazdasági és humán ismeretek (1-3. félév)
  • Szakmai ismeretek (1-4. félév)
  • Választott specializációhoz tartozó tantárgyak (3-4. félév)
  • Kritérium tárgyak (1-4. félév)
  • Szabadon választható tárgyak (1-4. félév)

A kritérium tárgyak mellett a kötelező (A) tantárgyakból 54, a kötelezően választható (B) tantárgyakból 60, a szabadon választható (C) tantárgyakból pedig 6 kreditet kell teljesíteni.

Miért jó Soproni diáknak lenni?

Sopronban megismered a terméktervezés és megvalósítás általános alapelveit – de elsősorban a környezetbarát, megújuló nyersanyagokra koncentrálunk.

Tanítási programjaink az újdonságokra és újításokra nyitottak, tananyagainkat folyamatosan fejlesztjük.

Sikereid egyik kulcsa, hogy ipari partnereink segítségével valós kihívásokra adhatsz választ.

Nálunk megtanulhatsz csapatban és önállóan is dolgozni, az elsajátított ismereteket kipróbálhatod a gyakorlatban, egyénileg vagy kiscsoportban.

Az Egyetem híres Selmeci hagyományai segítenek a beilleszkedésben, a ránk jellemző összetartó évfolyamközösség kialakulásában, és egy életre szóló, felejthetetlen élményt biztosítanak! Karunk hallgatóbarát ügyintézése szintén régi hagyományokon alapszik, melyet az tud igazán értékelni, akinek volt már dolga automatikus ügyintéző rendszerrel.

Kihasználhatod karunk széles képzési spektrumát. Szabadon választható tantárgyak keretében bekapcsolódhatsz karunkon folyó más képzési területhez tartozó képzésekbe, így az alkalmazott művészeti képzésekbe, informatikai képzésbe.

Bekapcsolódhatsz számos nemzetközi és hazai kutatásba, melyek révén olyan ismeretekre tehetsz szert, amelyek újdonságtartalma miatt csak kevesen tudnak.

Tanulmányaid egy részét külföldön is folytathatod.

Új és felújított kollégiumaink kulturált elhelyezést, jó kikapcsolódási, sportolási, testedzési lehetőségeket biztosítanak.

Teljesen új épületben, a legmodernebb eszközökkel végezheted a gyakorlatokat, vagy kapcsolódhatsz be valódi ipari kutatási és innovációs projektekbe.

Kiválóan felszerelt Tanüzemben sajátíthatod el a fa megmunkálásának csínját-bínját.

Milyen ösztöndíj lehetőségeim vannak?

A hallgatók egy része szervezett módon vehet részt különféle mobilitási programokban, vagyis karunk szakmai kapcsolatai révén jut el külföldi intézményekbe, és tölt el ott anyagi és szakmai támogatással néhány hónapot. Ezek közül európai szinten is a legnépszerűbb a 2014-től megújult Erasmus+ program, melynek keretében lehetőség van egy félévet vagy akár egy teljes tanévet egy kiválasztott külföldi felsőoktatási intézményben teljesíteni.

Emellett számos egyetemi illetve nemzeti ösztöndíj lehetőségek vannak. Az aktuális kiírásokról az “Ösztöndíj lehetőségek” menüpontban olvashatsz.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim vannak?

Az ipari termék- és formatervező mérnök a művész és a mérnök kvalitásait ötvözi; biztosítja a forma és funkció összhangját, a termék sikerét. Az ilyen szakemberek ma világszerte nagyon keresettek, így biztosítva lesz a jövőd!

Milyen továbblépési lehetőségeim vannak?

A mesterszak elvégzése után több továbbtanulási lehetőséged van, mint a doktori képzés a Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolánál, illetve a szakirányú továbbképzéseinken is részt vehetsz!

Jelentkezz!

Örülünk, hogy felkeltettük az érdeklődésedet, a jelentkezési információkat megtudhatod a felvi oldalán!

 

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu