Doktori iskola


A Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola a ’90-es évek elején kezdte meg működését a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon, 2002 óta pedig végleges akkreditációval rendelkezik. Fennállása óta 120 doktorandusz hallgató végezte itt a tanulmányait; közülük 45 védte meg sikerrel doktori disszertációját. A hallgatók a doktori képzés során erős elméleti, kutatásmódszertani, tudományos alapokat kapnak, és témavezetőjük irányításával, de önállóan végzik kutatási tevékenységüket. A kutatási projektek irányítását a faanyag legelismertebb szakemberei, tudósai végzik. A kutatások igen változatos témákat ölelnek fel, a faanyagtudományi, fatechnológiai területektől a szélesebb értelemben vett rosttechnológián és faépítészeten keresztül egészen az olyan határterületi témakörökig, mint pl. a nanotechnológia, építészet, könnyűipar vagy akár a faiparral összefüggő informatikai és menedzsment kutatások. Ezek a projektek legtöbbször valamilyen konkrét ipari kutatási vagy innovációs feladathoz kapcsolódnak, így, akik Sopronban szereznek doktori címet, nemcsak erős elméleti alapokkal, de gyakorlatias szemlélettel rendelkező tudósokká is válnak.

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu