Ipari kapcsolatok

Jó oktatási és kutatási tevékenység elképzelhetetlen megfelelő ipari kapcsolatok nélkül. Ezért hozta létre a Kar az Ipari Tanácsadó Testületet, amely a legnevesebb hazai faipari cégek képviselőiből, informatikai szakemberekből és neves művészekből, mecénásokból áll. Fontos számunkra az ipar véleménye, amivel formálhatják oktatási és kutatási tevékenységünket, hogy Karunk a hazai és nemzetközi élet egyre sikeresebb szereplője lehessen. Emellett Karunk a faipari kutatások, vizsgálatok, szolgáltatások területén is vezető szerepre törekszik, ezért több kutató- és vizsgáló intézményt, laboratóriumot is működtet:

  • FAIMEI Anyag- és Termékvizsgáló Laboratórium: A korábban Budapesten működő sikeres minőségellenőrző laboratóriumot 2005-ben vásárolta meg a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. A bútor- és épületasztalosipari minőségvizsgálatok, faipari anyagvizsgálatok, padlóburkolatok, laminált termékek vizsgálatai, formaldehid-emissziós mérések mellett ma már hőkezelő berendezések minősítésével és a nyílászárók területén kibővült épületfizikai vizsgálatokkal is foglalkozik a FAIMEI Anyag- és Termékvizsgáló Laboratórium.
  • Erdészeti és Faipari Vizsgálólaboratórium: A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara és Erdőmérnöki Kara által közösen működtetett laboratórium feladata elsősorban akkreditált műszaki vizsgálatok végzése. Foglalkoznak többek között erdészeti és faipari munkaeszközök munkabiztonsági vizsgálatával, ipari létesítmények zajkibocsátásával és munkahelyi tényezők vizsgálatával, helyhez kötött légszennyező források, faporok mérésével, szilárdsági és faanyagvédelmi vizsgálatokkal, faipari anyag- és termékvizsgálatokal, valamint faanyag szilárdság szerinti osztályozásával.
  • Faszerkezetvizsgáló Laboratórium: 2006-ban egyetemi forrásból épült meg a régió legmodernebb szerkezetvizsgáló laboratóriuma, melyben nagyobb tartók, vagy akár egész falak, kisebb szerkezetek terhelési, fárasztási vizsgálatait, teherviselő kapcsolatok vizsgálatát is el lehet végezni, illetve nyílászárók vizsgálatára alkalmas berendezésekkel is fel van szerelve.
  • Papíripari Kutatóintézet: A 60 éves múltra visszatekintő Papíripari Kutatóintézet – a FAIMEI-hez hasonlóan a –közelmúlig Budapesten tevékenykedett, és 2009-ben került át Sopronba, ahol folytatja korábbi tevékenységét: cellulóz- és papírgyártás, a papír-, karton- és lemez-feldolgozás, ragasztás, nyomtatás, környezetvédelmi kérdések kutatása, valamint a piaci, bel- és külkereskedelmi információszolgáltatás területén.
  • Innovációs Központ: A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar egyik fontos feladatának tartja olyan kutatások elvégzését, amelynek eredményei közvetlenül hasznosíthatók partnereinknél. Az Innovációs Központ feladata a cégekkel való kapcsolattartás, a kutatási igények felmérése, és az igényeknek megfelelő kutatási, innovációs projektek megvalósítása és koordinálása a Kar oktatóival, kutatóival együttműködve. Célunk, hogy megbízóink, partnereink valódi, minőségi, és a gyakorlatban használható kutatási eredményeket kapjanak, és elégedettek legyenek a Kar kutatási, innovációs tevékenységével.

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu