Karunk története


Több, mint 60 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon

 
Sopronban, az Erdőmérnöki Főiskolán a földművelési miniszter 13/1956. [IX.15.] FM számú rendelete alapján 1957-ben indult a faipari mérnökképzés és 1962-ben alakult meg a Faipari Mérnöki Kar. 2013. októberétől a kar a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar nevet vette fel és vilsete egészen 2021. júniusáig.
 
A Soproni Egyetem modellváltásával kapcsolatban a kar 2021. július 1-től Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar néven folytatja tevékenységét. A névváltozással hangsúlyozni szeretnék azt a két iparágat, amelyeket képzéseik, kutatásaik és szolgáltatásaik elsősorban támogatnak. Az unikális faipari mérnökképzés mellett a fafeldolgozás minden fajtája megjelenik a képzésekben és mára már - igaz fás gyökerekkel - a kreatívipar is kiemelt iparágaik közé tartozik.
 
Az ősi Alma Mater 1735-től Selmecbányán működött és fejlődött. A bányászat, kohászat oktatásához hamar csatlakozott az erdészeté és vele együtt a fafeldolgozásé. Nemcsak a bányászatnak és a kohászatnak volt szüksége fatermékekre, egyre újabb termékek, eszközök, szerkezetek készültek fából és megindult a famegmunkáló tevékenység iparrá szerveződése.
 
Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric, Török Béla voltak a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának úttörői. Az intézmény Sopronba kerülése után többször próbálkoztak az önálló faipari képzés indításával. Az áttörés az 1957-es évben történt, amikor elindulhatott az okleveles faipari mérnökképzés. Akkor, amikor a fejlődő magyar faiparnak égetően szüksége volt jól képzett, innovatív mérnökökre.
 
A képzés alapításában nagy érdemei voltak Magyar János és Pallay Nándor professzoroknak, valamint a Faipari Tudományos Egyesületnek. Később, 1962-ben a Faipari Mérnöki Kar létesítése tette lehetővé az Erdészeti és Faipari Egyetem megalapítását.
 
A Kar alapító dékánja Szabó Dénes professzor volt. Vezetésével alakították a tanterveket, szervezték és fejlesztették a képzést. Már a kezdetben nagy súlyt fektettek a gyakorlati képzése is.
 
A képzésnek nagy előnye volt, hogy az erdész szakemberekkel együttműködve folyt a kutató- és oktatómunka. A Kar eredményei alapján hamarosan Európa- és világszerte ismertté vált. Sokoldalú, kiváló faipari mérnökök kerültek ki Sopronból, akiknek szerepe nemcsak a fafeldolgozó iparban, hanem a hazai és külföldi mérnöktársadalomban is meghatározóvá vált. Mint egykori diákok magukkal vitték a selmeci hagyományokat, a barátságot, a segítőkészséget és a szakmák szeretetét.
 
A Kar hamarosan további képzésekkel gazdagodott. Faipari üzemmérnök képzés, levelező oktatás és szakmérnök kurzusok indultak. 1984-ben kezdődött a papíripari mérnökképzés, mely később könnyűipari szakká alakult (jelenleg mesterszintű képzés folyik. 1992-ben elindult a mérnöktanár és műszaki szakoktató képzés, mely ma az Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán folyik.
 
1992-ben alapítottuk az alkalmazott művészeti képzést, belsőépítészeti és formatervező szakokkal - ez 2005 után tervezőgrafikus képzéssel gyarapodott. 2002 óta kis létszámú, de igen sikeres Gazdaságinformatikus, 2006-tól kezdve pedig Ipari Termék- és Formatervező szakok indultak. 2010-től Sopronban Mechatronikai Mérnökasszisztens felsőoktatási szakképzés, 2016-tól pedig mechatronikai mérnöki BSc képzés is folyik.
 
A Kar sikere abban rejlik, hogy az erdő csodálatos ajándékát, a fát tisztelve annak minden részét igyekszünk hasznosan, mérnöki módon, művészi érzékkel és gazdaságosan feldolgozni. Tudjuk, a leginkább környezetbarát nyersanyaggal dolgozunk.
 
Az elmúlt 60 év sikeres történet. A selmecbányai indíttatás, az erdő szellemének közelsége, a fa megbecsülése és ismerete, sok, immár legendává vált professzorunk és kiváló diákjaink, szakembereink tették azzá.
 
Faipari Mérnöki Kar 
/Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar/

dékánjai
 Dr. Szabó Dénes

 

Dr. Szabó Dénes

 

1962 - 1965

 Dr. Winkler Oszkár

 

Dr. Winkler Oszkár

 

1965 - 1969

 Dr. Cziráki József


Dr. Cziráki József

 

1969 - 1972

 Dr. Rónai Ferenc


Dr. Rónai Ferenc

 

1972 - 1978

 Dr. Béldi Ferenc


Dr. Béldi Ferenc

 

1978 - 1981

 Dr. Kovács Illés


Dr. Kovács Illés

 

1981 - 1984

 Dr. Hargitai László


Dr. Hargitai László

 

1984 - 1990

 Dr. Kovács Zsolt


Dr. Kovács Zsolt

 

1990 - 1995

 Dr. Boronkai László


Dr. Boronkai László

 

1995 - 2001

 Dr. Molnár Sándor


Dr. Molnár Sándor

 

2001 - 2008

 Dr. Jereb László


Dr. Jereb László

 

2008 - 2013

 Dr. Alpár Tibor


Dr. Alpár Tibor

 

2013 - 2017

Dr. Magoss Endre


Dr. Magoss Endre

 

2018 -

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu