Keresztféléves felvételi 2021/2022.

Jelentkezési határidő:
2021. november 15.


A felsőoktatási keresztféléves felvételi eljárás során a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar az alábbi mesterképzéseket hirdeti meg 2022 februári kezdéssel:

 

 

Faipari mérnöki MSc (nappali és levelező)

Ez a szak a faipari mérnökök számára nyújt további ismereteket. Szerezz mélyebb ismereteket egy általad választott területen, valamelyik tapasztalt oktató vezetésével! 

A faipari mérnökök számára kínált álláslehetőségek széles skálán mozognak, az elsődleges faipartól (fűrészipar, csomagolóanyag gyártás, lemezipar) kezdve a másodlagos faipar (ajtó-, ablakgyártás, bútorgyártás) teljes skáláját lefedve egészen az építőiparig. A faipari szakemberek minden esetben a világ talán legszebb megújuló anyagával, a fával dolgoznak.

Ha nem faipari területen szereztél mérnöki diplomát, lehet, hogy 30 extra kredit elvégzésével akkor is el tudod végezni ezt a szakot.

Faipari mérnöki MSc szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu

 

 

Építész MSc (nappali)

A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban az építészeti tevékenységek - épülettervezés, építészeti környezetalakítás, településtervezés, műemlékvédelem, építéskivitelezés és -szervezés, épületfenntartás és -felújítás, valamint építésigazgatási, hatósági feladatok - teljes területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak önállóan irányítani műszaki feladatokat és akik elhivatottak abban, hogy mindezeket a tevékenységeket az építészet társadalmi és környezeti hatásának tudatában, eziránti felelősséggel és elkötelezettséggel végezzék. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Építész MSc szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu

 

 

Gazdaságinformatikus MSc (levelező)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni. Alkalmasak az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, fejlesztésére és a kész alkalmazások menedzselésére, valamint kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

A gazdaságinformatikus MSc szakon két főmodullal rendelkezünk: Szoftverfejlesztő illetve Vállalatirányítási főmodul.

A két főmodulon a kiemelt oktatási területek: Adatbányászat és adatelemzés, Szoftverfejlesztés (Java, C#, Mobil szoftverfejlesztés (Android), Vállalatirányítási rendszerek (Microsoft Dynamics NAV), Webes rendszerek programozása.

Gazdaságinformatikus MSc szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu

 

 

Ipari terméktervező mérnöki MSc (nappali)

A kötelező és választható szakmai tárgyak között sok fejlett tervezési és speciális technológiai ismeret szerepel, amelyek ma még újdonságnak számítanak, de a közeljövőben egyre nagyobb szerepük lesz (pl. DFX technikák, nanotechnológia, termelésinformatika, mesterséges intelligancia, stb).

A hangsúly – a BSc képzéshez hasonlóan – az önálló kibontakozáson, projektek megvalósításán van; a 4 félév alatt folyamatosan dolgozhatsz saját projekteden, egyénileg is elmerülhetsz egy téged érdeklő témában, témavezető oktatód segítségével.

Ipari terméktervező mérnöki MSc szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu

 

 

Könnyűipari mérnök MSc (nappali és levelező)

A kötelező és választható szakmai tárgyak között sok olyan speciális ismeret szerepel, amelyek ma még újdonságnak számítanak az iparban, de a közeljövőben egyre nagyobb szerepük lesz (pl. pénzügyi ismeretek, szakmai folyamattervezés, menedzsmentrendszerek a gyakorlatban, kockázatmenedzselés, stb.)

A képzés 4 féléve alatt folyamatosan dolgozhatsz saját projekteden, egyénileg is elmerülhetsz egy téged érdeklő témában, témavezető oktatód segítségével.

A képzést az Óbudai Egyetem és a Soproni Egyetem közösen végzi. A hallgatók az első évben döntően Sopronban, a második évben Budapesten tanulnak. Az alaptárgyak oktatása Sopronban, a szakmai tárgyak oktatása Budapesten történik. A papírfeldolgozó szakirány hallgatói a szakmai tárgyak jelentős részét is Sopronban hallgatják.

Könnyűipari mérnök MSc szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu

 

 

Műszaki menedzser MSc (levelező)

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar műszaki menedzser MSc szakán olyan szakembereket képzünk, akik képesek az alkotó műszaki tevékenység gazdasági, vállalkozói szemszögből való hasznosítására, sikeresen oldanak meg feladatokat a kereskedelmi, marketing, finanszírozási, termelési, innovációs területeken, felkészültek különböző szintű és szakirányú menedzseri munkakörök hatékony betöltésére, vállalkozások alapítására és működtetésére.

Képzésünkön kínált nagyszámú választható tárgy ismeretei segítségével a hallgatók személyre szabott oktatást kapnak. A tehetséggondozás egyik eszközeként a tanterv két félévben biztosít tanárok által támogatott önálló munkát a hallgatók számára „differenciált szakmai ismeretek” tárgyak keretében. Az „önálló labor” esetében a hallgatók személyre szabott feladatot kapnak, alkalmuk nyílik nemcsak új ismereteket szerezni, hanem megszerzett tudásukat izgalmas, sokszor ipari vagy kutatási feladatokhoz kapcsolódva, alkalmazni.

Műszaki menedzser MSc szak részletes leírása >>>

Jelentkezés: felvi.hu

 

 

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu