Természeti Erőforrások Kutató Központ


A XXI. század egyeteme meghatározó szerepet tölt be a tudásalapú gazdaság és társadalom innovációs struktúrájában, funkciójának tekinti az oktatás és kutatás mellett a tudás gazdasági tevékenységgé alakítását.

A több évszázados hagyományokkal rendelkező Soproni Egyetem tudatosan felvállalja a gazdasági-társadalmi szerepét. Az európai felsőoktatás egyik meghatározó intézményeként a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás komplex tevékenységi körének fontos színtere, amely folyamatosan fejleszti humán és tárgyi infrastruktúráját. A magasszintű felsőfokú képzés mellett professzionális szolgáltatást nyújt, kiterjesztve azt az alkalmazott kutatásokra, a szakértésre és a tanácsadásra is.

A Térségi Infrastrukturális Operatív Program keretében több jelentős beruházást valósítottunk meg. Ezek közül kiemelkedik a „Felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések” (TIOP-1.3.1/07/2/2F-2009-0008) c. pályázati beruházás, amely lehetővé tette a Természeti Erőforrások Kutató Központ létrehozását (TEKK,  angolul Natural Resources Research Center, NRRC). Ebben a nettó közel 4000 m2-es új épületben mintegy 80 új, vagy megújult laboratóriumi helyiség kapott helyet a teljesen felújított Tanüzem mellett. A pályázat keretében beszerzett nagyszámú, modern state-of-art műszer és kutatóeszköz hozzájárul az oktatás színvonalának emeléséhez, új lehetőségeket nyit a kutatások és szolgáltatások terén, bővítheti kapcsolatainkat az ipar és a gazdasági élet szereplőivel.

A TEKK (NRRC) hagyományosnak tekinthető kutatási területeink magasabb szintű művelése  mellett új lehetőségeket is kínál. Ezek közül kiemelkedik a nanotechnológia, a speciális anyagvizsgálatok, a faanyag modifikáció, az alternatív energetika, a robotika, a polimerfeldolgozás, a környezetvédelem, a geofizika, a genetika, a talajtan, a geoinformatika, a levegő- és növénykémia.

A Természeti Erőforrások Kutató Központ fontos helyszíne az egyetemi tudásbázis komplex alkalmazásának, az inter- és transzdiszciplináris kutatásoknak, amelyben magasan képzett, nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező oktatók és kutatók dolgoznak, lehetőségeket kapnak a kutatásra és tudományos szolgáltatásra a doktoranduszok és a tudományos diákkörökben dolgozó hallgatók is.

Kiemelten kezeljük az akkreditált méréseket és vizsgálatokat, amelyek a hagyományosnak tekinthető gép- és munkahelybiztonsági, fa illetve papír vonatkozású anyag- és termékvizsgálati tevékenységek mellett környezetvédelmi, speciális anyagvizsgálati, talajmechanikai és az építési anyagok tűzvédelmi vizsgálataival bővülnek ki.

Meggyőződésünk, hogy a Természeti Erőforrások Kutató Központ hozzájárul ahhoz, hogy a Soproni Egyetem releváns tudást közvetítsen, a gyakorlatban alkalmazható kutatási eredményeket érjen el és ily módon egyre bővülő kompetenciákkal álljon az ország és kiemelten a Nyugat-dunántúli Régió szolgálatában.

Bízunk abban, hogy rövidesen Önt is partnereink között üdvözölhetjük!

Prof. Dr. Faragó Sándor, a Soproni Egyetem rektora (2012)

 

Kari laboratóriumok

Faalapú Termékek és Technológiák Intézet
Bognár József Kompozit Laboratórium

 • Anyag előkészítő laboratórium
 • Lemezipari laboratórium
 • Polimertechnikai laboratórium
 • Papíripari technológiák laboratórium
 • Kémia laboratórium
 • Bódig József Roncsolásmentes faanyagvizsgálati laboratórium
 • OSJER Labor
 • Lézeres megmunkáló laboratórium (vágás, gravírozás)
 • Modellező műhely (fa, műanyag, fólia, habmegmunkálásra alkalmas)
 • Felületvizsgáló laboratórium

Faipari Gépészeti Intézet

 • Légtechnikaenergetika laboratórium
 • Energetika laboratórium
 • CNC laboratórium
 • FESTOmechatronikai laboratórium
 • Metallográfia és szerszámtechnika laboratórium
 • Kísérleti forgácsoló laboratórium
 • CADCAM labor
 • Gépszerelő műhely fa és fémipari megmunkáló gépekkel

Fizikai és Elektrotechnika Intézet

 • Optikai laboratórium

Faanyagtudományi Intézet

 • Faanatómiai laboratórium
 • Általános anyagvizsgálati laboratórium
 • Fafizika laboratórium
 • Anyagvizsgálati laboratórium
 • Speciális anyagvizsgálati laboratórium
 • Gyarmati Béla Faanyagvédelmi laboratórium

 

Kutatóközpont elérhetőségei

Simonyi Károly Kar

Dr. Pásztory Zoltán - tudományos főmunkatárs
+36 99 518 298
+36 20 325 49 55
pasztory.zoltan@uni-sopron.hu

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu