Pályázati felhívás Roller Kálmán ösztöndíj elnyerésére

A Soproni Alumni Vancouveri csoport tagjai és Ösztöndíj Bizottsága az 1956-os események során Kanadában letelepedett egykori soproni hallgatók képviseletében Roller Kálmán volt dékánjuk nevében ösztöndíjat alapítottak – Roller Kálmán emlékét megőrizendő – jó tanulmányi eredményt elért, szociálisan hátrányos helyzetű erdő- és faipari mérnökhallgatók jutalmazására.

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar dékánja a jutalmazás feltételeinek kidolgozására megalakította a Roller Kálmán Ösztöndíj Bizottságot, melynek tagjai:

Elnök:
az EMK dékánja,

Tagok:
az SKK dékánja,
az EMK dékánhelyettesei,
az SKK dékánhelyettesei,
Dr. Illyés Benjamin okleveles erdőmérnök,
HÖK képviselők (EMK és SKK részéről),

Titkár:
az EMK Dékáni Hivatalának mindenkori vezetője.


A jutalmazásra kapott pénzösszeg a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán elkülönítetten számlán kezelendő, felhasználásáról az Ösztöndíj Bizottság dönt.

A kitüntetésre a III-IV-V. évf. erdő- és faipari mérnök (BSc III. és IV. ill. MSc) hallgatók pályázhatnak, akik a pályázás időpontját megelőző két aktív szemesztert legalább „jó” rendű (min. 4,00) tanulmányi eredménnyel zárták le.

A pályázók egy rövid dolgozatot (kb. 2 oldal) csatoljanak beadványukhoz, melyben foglalkoznak az 1956-os soproni történelmi eseményekkel, Dr. Roller Kálmán dékán úr munkásságával és a soproni-selmeci hagyományok szellemében az időszak diákéletével.

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik

  • szociális rászorultságukat igazolják,
  • kiemelkedő sport- és/vagy kulturális, közéleti, illetve szakmai tevékenységet (pl.: TDK) folytatnak,
  • nyelvvizsgával rendelkeznek,
  • tevékenységükkel a selmeci-soproni hagyományok megőrzéséhez hozzájárulnak.

Pályázni a pályázati űrlap ↓ kitöltésével és a hozzá kapcsolódó igazolásak másolatának leadásával lehet.


A pályázatokat a Bizottság szótöbbséggel bírálja el. Szavazategyenlőség esetén a dékán szavazata dönt. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22., péntek, 12:00.

A pályázatokat az Erdőmérnöki Kar illetve a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar dékánjának címezve, az EMK illetve az SKK Dékáni Hivatalában kell leadni, 1 példányban, nyomtatott, aláírt  formában. Kérjük, hogy a pályázatokat elektronikusan is küldjék meg a emk-dekani[at]uni-sopron.hu illetve az skk-dekani[at]uni-sopron.hu e-mail címre.


Az ösztöndíj többször is elnyerhető. A nyertes pályázók oklevélben és pénzjutalomban részesülnek.

Az oklevelet és a pénzjutalmat a karok dékánjai a tanévnyitó ünnepélyeiken adják át.

Sopron, 2018. március 27.

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu