Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj - 2018/2019-es tanév

 

Pályázati felhívás nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán a 2018/2019. tanévre.

 

Pályázhatnak azok, akik nappali tagozaton államilag támogatott, állami ösztöndíjas vagy költségtérítéses (önköltséges) formában alap-, illetve mesterképzésben folytatják tanulmányaikat és legalább két aktív félévvel rendelkeznek és legalább 55 kreditpontot összegyűjtöttek a pályázat benyújtásáig.

A pályázat további feltétele, hogy a pályázó ösztöndíjindexe a 2017/18. tanév mindkét félévében elérje vagy meghaladja a 4,51-et (TJSZ szerint számítva), vagy a 3,51-et és a pályázó szakja 2017/18. tanév első félévi szakátlagának másfélszeresét és szakmai területen kimagasló munkát végezzen és ne legyen hallgatói tartozása, ne álljon fegyelmi büntetés, ill. eljárás alatt.

A pályázat részletes leírása letölthető innen.  

 

A pályázat mellékletei:

  • az Egyetem Rektorához címzett, pályázati szándékot bejelentő levél
  • pályázati űrlap
  • a 2017/18. tanév két félévében elért tanulmányi teljesítményt igazoló, az ETK által kinyomtatott és hitelesített kivonat
  • dokumentumok, igazolások másolatai

 

Leadási határidő: 2018. június 15. 12.00 óra

 

A pályázatot az egyetem rektorának címezve, a Dékáni Hivatalban kell leadni, lefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban. A pályázatnak tartalmaznia kell a rektor úrnak címzett kísérőlevelet, a megfelelően kitöltött egyéni pályázati űrlapot, a melléklet összesítőt továbbá a szükséges fénymásolatokat, igazolásokat, ajánlásokat. 

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu