Pályázati felhívás

 

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara az EFOP-3.6.1-16-2016-00018 „A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című projekt 2 munkacsoportja keretében, a projekt céljainak megvalósítása érdekében - tekintettel a HKR 108. §-ra - az alábbi pályázatot hirdeti.


Egyetemi hallgatók, PhD. hallgatók kutatási tevékenységének folytatásához ösztöndíj támogatás az alábbi célra tekintettel:

Nemzetközi tudományos és kutatási tapasztalatcsere, hallgatók, doktoranduszok idegennyelvű publikációi megjelentetésének ösztöndíj támogatása

(keretösszeg: 1 500 000 Ft, pályázható kategóriák: 1. idegen nyelvű lektorált folyóiratban megjelent idegen nyelvű publikáció: 75.000 Ft, impakt faktoros publikáció (kivéve: Q1, Q2): 150.000 Ft, , impact faktoros publikáció Q1, Q2: 300.000 Ft)


A pályázat feltételei, formai és tartalmi elemei:

 • Kitöltött pályázati űrlap benyújtása.
 • Kutatási téma és munkaterv benyújtása. 
 • A hallgatói ösztöndíj esetén feltétel, hogy a hallgató az ösztöndíj folyósítási ideje alatt a Soproni Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
 • Az ösztöndíj a bíráló bizottság döntése alapján meghatározott összegben és időszakra, havi bontásban kerül kifizetésre.
 • Pályázni csak legfeljebb 3 szerzős, lektorált idegennyelvű folyóiratmegjelenéssel lehet.


Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

 • A benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett
 • Elnyert ösztöndíj támogatás esetén engedély nélkül eltér az ösztöndíjszerződésben foglaltaktól.


A pályázat benyújtásának határideje, módja:

A pályázatok benyújtása folyamatos, a projektben rendelkezésre álló forrás keretéig adható támogatás, jelen felhívás kiírója fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást felfüggessze forráskimerülés esetén.

A pályázatok benyújtása: elektronikusan történik Tolvaj Vera doktori előadó részére, a tolvaj.vera@uni-sopron.hu e-mail címre.


A pályázat elbírálása:

 • A pályázatok elbírálását a Kar által felkért háromtagú szakmai bizottság végzi. 
 • Az elbírálás határideje: minden hónap elején tartja bírálóbizottsági ülését az ad-hoc bizottság, az ülésig beérkezett pályázatokat bírálva el.
 • Nyertes hallgatói pályázat esetén ösztöndíjszerződés kerül megkötésre. Csak azok pályázhatnak, aki vállalják, hogy a „EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” mondatot feltüntetik a publikációjukban.
 • A bírálati döntést követően az ad-hoc bizottság titkára 5 munkanapon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi a projekt egyetemi honlapján. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.

 

A pályázatokkal kapcsolatos további információ az alpar.tibor@uni-sopron.hu e-mail címen kérhető.

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu