Kína Kollégium indul a Lakitelek Népfőiskolán

 

A Lakitelek Népfőiskola Kína Kollégium néven 2019. áprilisában szakirányú képzést indít, amelynek fő célja a kormányzati célrendszerben, mint a keleti-nyitás stratégiájának meghatározó államával, központi helyet elfoglaló Kínával összefüggő külpolitikai irányvonal sajátosságainak, valamint az ázsiai állammal összefüggő komplex ismeretek bemutatása.


Célcsoport:
Olyan 35 év alatti, felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók, doktoranduszok, illetve a terület iránt érdeklődő fiatal felnőttek, akik jelenlegi, vagy későbbi tanulmányaik, valamint munkájuk kapcsán szeretnének mélyebb ismereteket szerezni Kínáról, vagy akik tudásuk szélesítése okán érdeklődnek az ázsiai nagyhatalommal kapcsolatos ismeretek iránt.


A képzés formája és az előadók:

A kollégium hallgatói részt vehetnek a keleti-nyitás politikája, valamint a Kínával kapcsolatos tudományok és a sinológia neves szakértői és ismerői, valamint a kormányzati szakemberek és diplomaták által tartott előadásokon. A kollégium hallgatói lehetőséget kapnak, hogy munkacsoportokban tevékenykedve a megszerzett elméleti tudást a mélységi gyakorlati képességekkel ötvözve elsajátítsák a területtel összefüggő lényegi ismereteket.


A képzés időtartama:

2019. áprilisa és 2020. decembere között nyolc alkalommal, negyedévenként egy-egy bentlakásos hétvége a Lakitelek Népfőiskolán, melynek költsége 5.000 Ft/alkalom.

Ezen felül 2019. júliusában nyári szabadegyetemet tartunk a kollégium hallgatói részére.


A képzés tematikája:

  • A párhuzamban élő múlt, jelen és jövő – a tradíciók és a modern Kína.
  • A Kínai történelem sajátosságai – a periodikus kínai történelem a nyitás és elzárkózás kontextusában.
  • Kína vallásai, politikai és társadalmi rendszere.
  • Kína a globális térben – Peking biztonságpolitikai, gazdaságpolitikai és nagyhatalmi politikája.
  • A kínaiakkal való kapcsolattartás sajátosságai – az ázsiai kommunikáció titokzatos világa.
  • Magyarország és Kína – a magyar-kínai kapcsolatok története, jellegzetességei és jövőképe.
  • Kínaiak Magyarországon – a magyarországi kínai kolónia létrejötte, szerepe, sajátosságai.

 

A képzés sajátossága és célja:
A kollégium tagjai egyedülálló, hazánkban máshol el nem érhető jellegben strukturált elméleti és gyakorlati tudásanyagra tehetnek szert a világpolitikában és a világgazdaságban mindinkább nagyhatalmi pozíciót betöltő Kína kapcsán. A kollégium által biztosított tudás lehetőséget teremt arra, hogy a tagok a jövőben sikeres tudományos és szakmai munkát végezzenek a térséggel kapcsolatos területeken, amelyet nagymértékben elősegíthetnek a kollégium által biztosított humán network építés sajátosságai.


Határidő: 2019. március 5. (kedd)


Jelentkezési lap: https://t2m.io/VBXOnQ0u

Jelentkezés a megadott linken, és a fényképes önéletrajz, valamint a motivációs levél megküldésével a kasznar.attila@gmail.com e-mail címre.

Kérjük, amennyiben rendelkezik témavezetői, vagy munkahelyi vezetői ajánlással, azt is küldje meg.

 

További információk és a pályázat kiírása erre a linkre kattintva tekinthető meg!

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu