Ösztöndíj pályázat: Nemzetközi vállalati szakmai gyakorlat

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Kara az EFOP-3.6.1-16-2016-2018 „A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című projekt keretében, a projekt céljainak megvalósítása valamint a kar hallgatóinak szakmai fejlődése, kiteljesedése érdekében - tekintettel a HKR 108. §-ra az alábbi pályázatot hirdeti:

Láss világot! – Nemzetközi vállalati szakmai gyakorlat ösztöndíj pályázat


 Pályázható ösztöndíj: 200 000 Ft/fő/hó

 Pályázható ösztöndíj időtartama: 1 hónap, ami egyedi esetekben maximum két hónapra növelhető

 

A pályázat feltételei, formai és tartalmi elemei: 

Kizárólag a SoE SKK aktív státuszban lévõ BSc/BA és MSc/MA hallgatói jelentkezhetnek, illetve feltétel, hogy az ösztöndíj folyósításakor a hallgató aktív hallgatói jogviszonya fennálljon.

A fogadó vállalat visszaigazolása a hallgató szakmai gyakorlatra történő fogadásáról (pályázati űrlap mellékleteként benyújtandó). Pozitív elbírálás esetén a kar szakmai gyakorlatra vonatkozó szerződést köt a fogadó céggel.

Kitöltött pályázati űrlap benyújtása (1. melléklet).

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett

elnyert ösztöndíj támogatás esetén engedély nélkül eltér az ösztöndíjszerződésben foglaltaktól

 

A pályázat benyújtásának határideje, módja: 

A pályázatok benyújtása folyamatos, a projektben rendelkezésre álló forrás keretéig adható támogatás jelen felhívás kiírója fenntartja a jogot, hogy jelen felhívás bizonyos pontjaira az adható támogatást felfüggessze forráskimerülés esetén.

A pályázatok benyújtásának végső határideje 2020. január 31., azzal, hogy a szakmai gyakorlat befejezésének határideje 2020. március 31. lehet.

A pályázatok benyújtása elektronikusan történik Dr. Fehér Sándornál a feher.sandor@uni-sopron.hu e-mail címre.

 

A pályázat elbírálása: 

A pályázatok elbírálását a Kar által felkért háromtagú (ad-hoc) szakmai bizottság végzi.

Nyertes hallgatói pályázat esetén ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.

Az elbírálás határideje: minden hónap 15-ig tartja bírálóbizottsági ülését az ad-hoc bizottság, az ülésig beérkezett pályázatokat bírálva el.

A bírálati döntést követően az ad-hoc bizottság titkára 10 napon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait.

 

A pályázatokkal kapcsolatos további információ:

Csak azok pályázhatnak, akik vállalják, hogy a vállalati szakmai gyakorlat leteltét követően minimum 2 oldalas szakmai gyakorlat beszámolót készítenek, melyben feltűntetésre kerül az alábbi mondat: A nemzetközi szakmai gyakorlat megvalósulása az EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen című projekt keretében történt.

 

A pályázatokkal kapcsolatos további információ Dr. Fehér Sándortól kérhető a következõ telefonszámon: 99/518-255 vagy e-mail címen: feher.sandor@uni-sopron.hu.

 

A pályázati kiírás és a pályázati űrlap letölthető erre a inkre kattintva! 

 

 

Dr. Fehér Sándor
szakmai felelős

 

Dr. Magoss Endre
dékán

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu