PÁLYÁZAT: Erdészeti és Faipari Képzést Támogató Alapítvány

 

Az Erdészeti és Faipari Képzést Támogató Alapítvány pályázatot hirdet a Soproni Egyetem hallgatói részére:

  • külföldi egyetemeken történő rész- és továbbképzéssel,
  • kutatási programok külföldön folytatásával,
  • külföldi és belföldi szakmai tanulmányutakkal,
  • konferenciákon való részvétellel,
  • egyéb, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő támogatás nyújtására.

 

A pályázat keretében az alapítvány elsődlegesen az alábbi célok megvalósítását támogatja:

  • az erdészeti, faipari képzésben résztvevő, és a tudományos diákköri tevékenységben kiemelkedő eredményeket elért hallgatók részére külföldi/belföldi tanulmányút valamint egyéb tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása.

 

Támogatásban részesül aki:

  • a kuratórium megítélése szerint a pályázat benyújtását megelőzően szakmai tevékenységével a támogatásra érdemessé vált,
  • vállalja a támogatás felhasználásának a kuratórium által előírt feltételeit.

 

Pályázni a 2019. augusztus 31-ig megvalósuló programokra lehet, a kitöltött és dékáni aláírással is ellátott pályázati lap leadásával.

A pályázati lap a Rektori Hivatal titkárságán szerezhető be, illetve letölthető erre a linkre kattintva.

A pályázatokat a Rektori Hivatal titkárságán, a Kuratóriumnak címezve lehet benyújtani.

Leadási határidő: 2019. március 7.

 

A Kuratórium a beadási határidőt követően 30 napon belül dönt a pályázatokról és értesíti a pályázókat.

 

A pályázati kiírás letölthető erre a linkre kattintva

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu