Pályázati felhívás: Roller Kálmán ösztöndíj


A Soproni Alumni Vancouveri csoport tagjai és Ösztöndíj Bizottsága az 1956-os események során Kanadában letelepedett egykori soproni hallgatók képviseletében Roller Kálmán volt dékánjuk nevében ösztöndíjat alapítottak – Roller Kálmán emlékét megőrizendő – jó tanulmányi eredményt elért, szociálisan hátrányos helyzetű erdő- és faipari mérnökhallgatók jutalmazására.Roller Kálmán

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar dékánja a jutalmazás feltételeinek kidolgozására megalakította a Roller Kálmán Ösztöndíj Bizottságot, melynek tagjai:

Elnök:

 • az EMK dékánja

Tagok:

 • az SKK dékánja
 • az EMK dékánhelyettesei
 • az SKK dékánhelyettesei
 • Dr. Illyés Benjamin okleveles erdőmérnök
 • HÖK képviselők (EMK és SKK részéről)

Titkár:

 • az EMK Dékáni Hivatalának mindenkori vezetője

 

A jutalmazásra kapott pénzösszeg a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán elkülönítetten számlán kezelendő, felhasználásáról az Ösztöndíj Bizottság dönt.

 

A kitüntetésre a III-IV-V. évf. erdő- és faipari mérnök (BSc III. és IV. ill. MSc) hallgatók pályázhatnak, akik a pályázás időpontját megelőző két aktív szemesztert legalább „jó” rendű (min. 4,00) tanulmányi eredménnyel zárták le.

A pályázók egy rövid dolgozatot (kb. 2 oldal) csatoljanak beadványukhoz, melyben foglalkoznak az 1956-os soproni történelmi eseményekkel, Dr. Roller Kálmán dékán úr munkásságával és a soproni-selmeci hagyományok szellemében az időszak diákéletével.

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik:

 • szociális rászorultságukat igazolják
 • kiemelkedő sport- és/vagy kulturális, közéleti, illetve szakmai tevékenységet (pl.: TDK) folytatnak
 • nyelvvizsgával rendelkeznek
 • tevékenységükkel a selmeci-soproni hagyományok megőrzéséhez hozzájárulnak


Pályázni a pályázati űrlap ↓ kitöltésével és a hozzá kapcsolódó igazolások másolatának leadásával lehet.


A pályázatokat a Bizottság szótöbbséggel bírálja el. Szavazategyenlőség esetén a dékán szavazata dönt. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. június 22. (hétfő) 12:00 óra


A pályázatokat a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar dékánjának címezve, az SKK Dékáni Hivatalában kell leadni, 1 példányban, nyomtatott, aláírt  formában. Kérjük, hogy a pályázatokat elektronikusan is küldjék meg az skk-dekani@uni-sopron.hu e-mail címre.


Az ösztöndíj többször is elnyerhető. A nyertes pályázók oklevélben és pénzjutalomban részesülnek.

Az oklevelet és a pénzjutalmat a karok dékánjai a tanévnyitó ünnepélyeiken adják át.

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu