Pótfelvételi 2019/2020. tanévre

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 7.

Alapképzések:

 

Faipari mérnöki BSc (nappali és levelező)

A Kar legrégebbi, országosan egyedülálló képzése, melynek célja műszakilag jól felkészült szakemberek képzése a faipari tervezés, technológia, gépészet, kereskedelem, energetika és faépítészet minden területére. Az alapképzésben a mai magyar ipar számára fontos, mindennapos szakmai ismereteket sajátítják el a hallgatók, míg a mesterképzésben számos olyan fejlettebb tárgyat hallgathatnak (mint pl. a roncsolásmentes faanyagvizsgálat, a faanyagmodifikáció, vagy a szervetlen kötésű kompozitok a faipari mérnöki szakon), amelyekkel igazán innovatív szemléletű, versenyképes mérnökökké válnak.

Faipari mérnöki BSc szak részletes leírása

Jelentkezés: felvi.hu

 

Gazdaságinformatikus BSc (nappali)

A képzés a gazdasági és informatikai ismeretek különleges keveréke, amely különösen alkalmassá teszi a nálunk végzett hallgatókat a vállalatok gyakorlatias, mindennapi informatikai feladatainak ellátására. A jó informatikusok iránt a kereslet változatlanul magas, az elhelyezkedési és karrierlehetőségek kitűnőek.

A hét féléves képzés során szerteágazó ismeretekre tesznek szert hallgatóink, miközben egyre nagyobb önálló feladatokon dolgoznak. A képzés végén tanulmányaikat folytathatják mesterszakon (és később akár doktori képzésen is), vagy akár azonnal elhelyezkedhetnek a munka világában.

Gazdaságinformatikus BSc szak részletes leírása

Jelentkezés: felvi.hu 


 

Ipari termék és formatervező mérnöki BSc (nappali)

Ma már az élet minden területén éles verseny folyik a termékek minőségének folyamatos fejlesztéséért, a sikeres használati termékek megvalósításáért. Ha részese akarsz lenni ennek a kihívásnak – mint leendő tervező – akkor közöttünk a helyed!

A mi specialitásunk az integrált tervezés, ami azt jelenti, hogy a termék megálmodásától a piaci bevezetésig, a műszaki dokumentáció elkészítésétől az életciklus elemzésig mindenre figyelünk. Ennek eredményeképpen a termékek gazdaságosak, esztétikusak, funkcionálisak, környezetbarátok – összességében sikeresek – lesznek.

Ipari termék- és formatervező mérnöki BSc szak részletes leírása

Jelentkezés: felvi.hu 


 

Mechatronikai mérnöki BSc (nappali)

A legújabb automatizálási feladatok a gépészet, informatika és automatika komplex ismeretét és alkalmazását igénylik. A mechatronikai szakemberek iránt nagy a kereslet, pl. az autóiparban, gépgyártásban, de a faiparban is. A Soproni régióban is különösen nagy szükség van a mechatronikai mérnökökre, a nálunk végzett szakemberek azonnal el tudnak helyezkedni.

A mechatronikai mérnökök fő tevékenysége, az integrált, mesterséges intelligenciával rendelkező rendszerek üzemeltetése, illetve mesterszintű végzettséggel, a mechatronikai rendszerek tervezése. A mechatronika tehát az intelligens gépek és a jövő tudománya. A mechatronikai mérnökképzésünkben nem a tömegképzésre szeretnénk fektetni a hangsúlyt, hanem arra, hogy a kis csoportos oktatásban minden hallgató megkaphatja a személyes mentorálást az oktatóktól.

Mechatronikai mérnöki BSc szak részletes leírása

Jelentkezés: felvi.hu

 

Felsőoktatási szakképzések:

 

Gazdaságinformatika FOSZK (nappali)

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a valós üzleti folyamatok megértésére, a folyamatokban rejlő problémák megoldásában szakmai irányítás mellett történő részvételre, az információtechnológia korszerű lehetőségeinek kihasználására, az üzleti informatikai feladatok megoldására, azok menedzselésének támogatására, az információtechnológiailag támogatott üzleti alkalmazások vállalati szintű, modellszemléletű alkalmazására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusában történő folytatásához.

Gazdaságinformatika FOSZK szak részletes leírása

Jelentkezés: felvi.hu

 

Műszaki FOSZK (nappali)

A felsőoktatási szakképzés célja olyan műszaki szakemberek képzése, akik specializációjuknak megfelelő széles körű természettudományos, társadalomtudományi, műszaki, informatikai és gazdaságtani ismereteik, valamint gyakorlati szaktudásuk birtokában támogatni tudják a vállalatoknál és intézményeknél dolgozó mérnökök, döntéshozók munkáját. A képzés célja továbbá a szakelméleti megalapozás olyan szintű megvalósítása, amely lehetővé teszi az erős gyakorlati felkészültség megszerzését, majd a kezdeti munkatapasztalatok integrálását az összefüggő szakmai gyakorlat során.

Műszaki FOSZK szak részletes leírása

Jelentkezés: felvi.hu

 

Mesterképzések:

 

Faipari mérnöki MSc (nappali és levelező)

Ez a szak a faipari mérnökök számára nyújt további ismereteket. Szerezz mélyebb ismereteket egy általad választott területen, valamelyik tapasztalt oktató vezetésével! 
A faipari mérnökök számára kínált álláslehetőségek széles skálán mozognak, az elsődleges faipartól (fűrészipar, csomagolóanyag gyártás, lemezipar) kezdve a másodlagos faipar (ajtó-, ablakgyártás, bútorgyártás) teljes skáláját lefedve egészen az építőiparig. A faipari szakemberek minden esetben a világ talán legszebb megújuló anyagával, a fával dolgoznak.
Ha nem faipari területen szereztél mérnöki diplomát, lehet, hogy 30 extra kredit elvégzésével akkor is el tudod végezni ezt a szakot.

Faipari mérnöki MSc szak részletes leírása

Jelentkezés: felvi.hu

Pótfelvételi időpontja:

2019. augusztus 13. 14:00 

Helyszín:

Faanyagtudományi Intézet (B épület 2. emelet)

 

Építész MSc (nappali)

A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban az építészeti tevékenységek - épülettervezés, építészeti környezetalakítás, településtervezés, műemlékvédelem, építés- kivitelezés és -szervezés, épületfenntartás és -felújítás, valamint építésigazgatási, hatósági feladatok - teljes területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak önállóan irányítani műszaki feladatokat és akik elhivatottak abban, hogy mindezeket a tevékenységeket az építészet társadalmi és környezeti hatásának tudatában, eziránti felelősséggel és elkötelezettséggel végezzék. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Építész MSc szak részletes leírása

Jelentkezés: felvi.hu

Pótfelvételi időpontja:

2019. augusztus 13. 10:00

Helyszín:

Építéstani Intézet (B épület 2. emelet)

 

Műszaki menedzser MSc (levelező)

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar műszaki menedzser MSc szakán olyan szakembereket képzünk, akik képesek az alkotó műszaki tevékenység gazdasági, vállalkozói szemszögből való hasznosítására, sikeresen oldanak meg feladatokat a kereskedelmi, marketing, finanszírozási, termelési, innovációs területeken, felkészültek különböző szintű és szakirányú menedzseri munkakörök hatékony betöltésére, vállalkozások alapítására és működtetésére.

Képzésünkön kínált nagyszámú választható tárgy ismeretei segítségével a hallgatók személyre szabott oktatást kapnak. A tehetséggondozás egyik eszközeként a tanterv két félévben biztosít tanárok által támogatott önálló munkát a hallgatók számára „differenciált szakmai ismeretek” tárgyak keretében. Az „önálló labor” esetében a hallgatók személyre szabott feladatot kapnak, alkalmuk nyílik nemcsak új ismereteket szerezni, hanem megszerzett tudásukat izgalmas, sokszor ipari vagy kutatási feladatokhoz kapcsolódva, alkalmazni.

Műszaki menedzser MSc szak részletes leírása

Jelentkezés: felvi.hu

Pótfelvételi időpontja:

2019 augusztus 12. 11:00 

Helyszín:

Marketing Tanszék (B épület 2. emelet)

 

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu