Pótfelvételi 2018/2019. tanévre

 Jelentkezz pótfelvételivel az SKK szakjaira!

 

Faipari mérnök BSc 

A Kar legrégebbi, országosan egyedülálló képzése, melynek célja műszakilag jól felkészült szakemberek képzése a faipari tervezés, technológia, gépészet, kereskedelem, energetika és faépítészet minden területére. Az alapképzésben a mai magyar ipar számára fontos, mindennapos szakmai ismereteket sajátítják el a hallgatók, míg a mesterképzésben számos olyan fejlettebb tárgyat hallgathatnak (mint pl. a roncsolásmentes faanyagvizsgálat, a faanyagmodifikáció, vagy a szervetlen kötésű kompozitok a faipari mérnöki szakon), amelyekkel igazán innovatív szemléletű, versenyképes mérnökökké válnak.

Részletes leírás

Jelentkezés: felvi.hu

 

Faipari mérnök MSc (nappali és levelező tagozat)

Ez a szak a faipari mérnökök számára nyújt további ismereteket. Szerezz mélyebb ismereteket egy általad választott területen, valamelyik tapasztalt oktató vezetésével! 
A faipari mérnökök számára kínált álláslehetőségek széles skálán mozognak, az elsődleges faipartól (fűrészipar, csomagolóanyag gyártás, lemezipar) kezdve a másodlagos faipar (ajtó-, ablakgyártás, bútorgyártás) teljes skáláját lefedve egészen az építőiparig. A faipari szakemberek minden esetben a világ talán legszebb megújuló anyagával, a fával dolgoznak.
Ha nem faipari területen szereztél mérnöki diplomát, lehet, hogy 30 extra kredit elvégzésével akkor is el tudod végezni ezt a szakot.

Részletes leírás

Jelentkezés: felvi.hu

Faipari mérnök MSc pótfelvételi dátuma: 

2018. augusztus 21. (kedd) 11:00 óra

Helyszíne: 

SOPRONI EGYETEM Faanyagtudományi Intézet, 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. B épület, 2. emelet

 

Mechatronikai mérnök BSc

A legújabb automatizálási feladatok a gépészet, informatika és automatika komplex ismeretét és alkalmazását igénylik. A mechatronikai szakemberek iránt nagy a kereslet, pl. az autóiparban, gépgyártásban, de a faiparban is. A Soproni régióban is különösen nagy szükség van a mechatronikai mérnökökre, a nálunk végzett szakemberek azonnal el tudnak helyezkedni.

Részletes leírás

Jelentkezés: felvi.hu

 

Gazdaságinformatikus FOKSZ

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a valós üzleti folyamatok megértésére, a folyamatokban rejlő problémák megoldásában szakmai irányítás mellett történő részvételre, az információtechnológia korszerű lehetőségeinek kihasználására, az üzleti informatikai feladatok megoldására, azok menedzselésének támogatására, az információtechnológiailag támogatott üzleti alkalmazások vállalati szintű, modellszemléletű alkalmazására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusában történő folytatásához.

Részletes leírás

 Jelentkezés: felvi.hu

 

Gazdaságinformatikus BSc 

A gazdaságinformatikusok az élet szinte minden területén ott vannak; a cégek, iskolák, vállalatok és gyárak informatikai, programozási, webfejlesztési feladatait ők látják el. Sajátítsd el a legfontosabb webfejlesztési, programozási és adatbázis-kezelési ismereteket, tanulj igazán keresett és érdekes szakmát!

Részletes leírás

Jelentkezés: felvi.hu

 

Gazdaságinformatikus MSc (nappali és levelező tagozat)

Ha igazán profi programozó, fejlesztő szeretnél lenni, az MSc képzésen a helyed! Itt elsajátíthatod a komolyabb programozási és más, komplexebb informatikai feladatokhoz szükséges ismereteket, technikákat.

Részletes leírás

Jelentkezés: felvi.hu

Gazdaságinformatikus MSc pótfelvételi dátuma: 

2018. augusztus 21. (kedd) 11:00 óra

Helyszíne: 

SOPRONI EGYETEM Informatikai és Gazdasági Intézet, 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 9. GT épület, 1. emelet

 

Formatervező művész BA

A képzés célja cél formatervezők képzése, akik a design és formatervezés különböző területein képesek kis- és nagysorozatú termékek formai tulajdonságainak és használati jellemzőinek megtervezésére, valamint a teljes termékfejlesztési folyamatban való részvételre. Szakmai felkészültségük lehetővé teszi számukra, hogy kreatív válaszokat tudjanak adni a kultúra, a társadalom, a piacgazdaság és a környezet kihívásaira, akár önállóan, akár más szakemberekkel együttműködve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Részletes leírás

Jelentkezés: felvi.hu

Formatervező művész BA pótfelvételi dátuma:

 2018. augusztus 16. (csütörtök) 11:00 óra

Helyszíne:

SOPRONI EGYETEM Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI), 9400 Sopron, Deák tér 32.

Amit a jelentkezők hozzanak magukkal:

 • otthoni rajzok, fotók (tervek, anyaghasználat, szakmaismeret) a bemutatkozásuk teljességéhez
 • amennyiben rendelkezésre áll szállítható méretben, úgy a felkészültségüket reprezentáló tárgy is feltétlenül érdekes
 • saját rajzeszközök 

A helyszínen az alábbi három feladatot kell teljesíteni:

 1. tervezés (a rajzi képességeket is nézzük) 
 2. kreatív (a plasztikai képességeket is vizsgáljuk)
 3. bemutatkozás, szóbeli felvételi vizsga

A pótfelvételi tervezett időtartama: 4 + 2 óra

 

Formatervező művész MA

A képzés célja formatervező művészek képzése, akik megszerzett tervezői és tudományos ismereteik birtokában, tudatos és felelősségteljes tervezői magatartásukkal képesek felismerni a társadalom és kultúra, valamint a piacgazdaság és a környezet kihívásait, és tudnak azokra a design és formatervezés eszközeivel rugalmas, hatékony és innovatív megoldásokkal reagálni. Munkájukat a termék-formatervezés és a termékfejlesztés, továbbá a designkutatás valamennyi fázisában képesek önállóan és más szakemberekkel együttműködve, csoportmunkában is végezni, akár a formatervező- és designkutató-csoportok vezetőjeként is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 
Jelentkezés: felvi.hu
Formatervező művész MA pótfelvételi dátuma:

2018. augusztus 16. (csütörtök) 11:00 óra

Helyszíne:

SOPRONI EGYETEM Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI), 9400 Sopron, Deák tér 32.

Amit a jelentkezők hozzanak magukkal:

 • otthoni rajzok, fotók (tervek, anyaghasználat, szakmaismeret) a bemutatkozásuk teljességéhez
 • amennyiben rendelkezésre áll szállítható méretben, úgy a felkészültségüket reprezentáló tárgy is feltétlenül érdekes
 • saját rajzeszközök 

A helyszínen az alábbi három feladatot kell teljesíteni:

 1. tervezés (a rajzi képességeket is nézzük) 
 2. kreatív (a plasztikai képességeket is vizsgáljuk)
 3. bemutatkozás, szóbeli felvételi vizsga

A pótfelvételi tervezett időtartama: 4 + 2 óra 

 

Tervezőgrafika MA

A képzés célja tervezőgrafikus művészek képzése, akik a vizuális kultúrában való jártasságuk, humán, technológiai, illetve média ismereteik, valamint műveltségük birtokában alkalmasak a kommunikáció rendszerének összefüggésében a tervezési helyzetet értelmezni, kreatív és innovatív javaslatokat tenni, azokat magas szinten megtervezni. A mesterszak 120 kreditértékű programja a formateremtő alkotó munkát, szakspecifikus elméleti teoretikája révén az oktatás, a szakmai irányítás, a szakmai minősítés és dialógus különböző színterei által igényelt készségeket, s nem utolsósorban a DLA képzés tanulmányi programját alapozza.

Részletes leírás

Jelentkezés: felvi.hu

Tervezőgrafika MA pótfelvételi dátuma: 

2018. augusztus 16. (csütörtök) 11:00 óra

Helyszíne: 

SOPRONI EGYETEM Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI), 9400 Sopron, Deák tér 32.


Építőművész MA
 

Az egyetemi mesterképzés során az alapképzésben elsajátított készségeknek, ismereteknek a korábbinál önállóbb, egyéni-, illetve csoportmunkában történő tovább építése történik, az építészeti-építőművészeti alkotó munkában szükséges szintetizáló készségek elsajátításával, a tervek és alkotások valóságos helyzetekhez kötődő „társadalmasítása” eszközeivel. A mesterszintű építőművész képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a környezetalakítás, a legtágabban értelmezett építészet bármely területén a társadalom mindenkori állapotát kifejező művészi igényű építészeti alkotások létrehozására.

Részletes leírás

Jelentkezés: felvi.hu

Építőművész MA pótfelvételi dátuma: 

2018. augusztus 16. (csütörtök) 11:00 óra

Helyszíne: 

SOPRONI EGYETEM Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI), 9400 Sopron, Deák tér 32.

 

Építész MSc

A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban az építészeti tevékenységek - épülettervezés, építészeti környezetalakítás, településtervezés, műemlékvédelem, építés- kivitelezés és -szervezés, épületfenntartás és -felújítás, valamint építésigazgatási, hatósági feladatok - teljes területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak önállóan irányítani műszaki feladatokat és akik elhivatottak abban, hogy mindezeket a tevékenységeket az építészet társadalmi és környezeti hatásának tudatában, eziránti felelősséggel és elkötelezettséggel végezzék. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Részletes leírás

Jelentkezés: felvi.hu

Építész MSc pótfelvételi dátuma: 

2018. augusztus 16. (csütörtök) 11:00 óra

Helyszíne: 

SOPRONI EGYETEM Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI), 9400 Sopron, Deák tér 32.

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu