Rektori-Kancellári utasítás a veszélyhelyzet kezelésére

(For english version follow this link →)

 

Az egyetemi polgárok egészségének, biztonságának megőrzéséért, valamint az intézkedések hatékonyságának biztosításáért az alábbiakat rendeljük el:

 

Hallgatókra vonatkozó rendelkezések

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány miatt az ország egész területére. Ezzel összhangban a felsőoktatási intézményeket érintő intézkedéseket is bevezetett. A jelen helyzetben a Soproni Egyetem rektora rendkívüli oktatási szünetet rendelt el mind nappali, mind a levelező tagozatos hallgatókra vonatkozóan 2020. március 12-13-14. napokra. (1/2020. sz. rektori utasítás).

Elrendelte továbbá, hogy a tavaszi szünetre előrehozott időpontban, 2020. március 16-tól március 21-ig kerüljön sor, ezt követően 2020. márciustól 23. napjától további intézkedésig az oktatás távoktatási formában zajlik.  A távoktatás során sem történhet meg a hallgatók részéről a felsőoktatási intézmények látogatása.

Azok a doktorandusz hallgatók, akiknek halaszthatatlan oktatási és kutatási tevékenysége van, továbbra is használhatják a kollégiumot és kutatási céllal beléphetnek az intézmény területére.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy az intézkedés érvényességének ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak.

A külföldi hallgatók figyelmét felhívjuk arra, hogy ha az intézkedés érvényességének ideje alatt haza, vagy külföldre utaznak, fennáll a veszélye annak, hogy nem tudnak visszatérni.

Fentiek értelmében 2020. március 12-től intézménylátogatási tilalom van érvényben, tehát további rendelkezésig a hallgatók nem léphetnek be a Soproni Egyetem épületeibe. 

 

Kollégistákra vonatkozó rendelkezések

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány miatt az ország egész területére. Ezzel összhangban a felsőoktatási intézményeket érintő intézkedéseket is bevezetett.

Minden egyetemi fenntartású kollégiumból a magyar állampolgár vagy a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező hallgatók kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb 2020. március 13. (péntek) 16.00 óráig kiköltözni. Azok a kollégiumban lakó hallgatók, akik nem tudják megoldani a kollégium elhagyását  március 13. péntek 16 óráig, ők 2020. március 15-én 18 óráig haladékot kapnak a kiköltözésre.

Azok a doktorandusz hallgatók, akiknek halaszthatatlan oktatási és kutatási tevékenysége van, továbbra is használhatják a kollégiumot és kutatási céllal beléphetnek az intézmény területére.

A kollégiumban egyéni elbírálás szerint, rektori méltányossággal maradhat magyar hallgató, amennyiben ezt szociális helyzete indokolttá teszi. A méltányossági kérelmet 03.12-én be kell nyújtani és az elbírálása 03.13-án megtörténik. A kollégium lakhatásra vonatkozó méltányossági kérelmeket a rektor a kari hallgatói önkormányzatok előzetes véleményének kikérését követően fogja elbírálni.

A külföldi hallgatóknak továbbra is megengedett a kollégiumi elhelyezés.

Ez az intézkedés visszavonásig érvényes.

 

Oktatókra, kutatókra, munkavállalókra vonatkozó rendelkezések

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány miatt az ország egész területére. Ezzel összhangban a felsőoktatási intézményeket érintő intézkedéseket is bevezetett. A jelen helyzetben a Soproni Egyetem rektora rendkívüli oktatási szünetet rendelt el mind nappali, mind a levelező tagozatos hallgatókra vonatkozóan 2020. március 12-13-14. napokra. (1/2020. sz. rektori utasítás). Elrendelte továbbá, hogy a tavaszi szünetre előrehozott időpontban, 2020. március 16-tól március 21-ig kerüljön sor, ezt követően 2020. márciustól 23. napjától további intézkedésig az oktatás intézményünkben távoktatási formában zajlik.

A rektori szünet, tavaszi szünet, valamint a távoktatási időszak alatt a Soproni Egyetem oktatói, kutatói, tanárai, munkatársai, és a funkcionális területen dolgozók esetében folyamatos a munkavégzés.

 

Kérjük, hogy Egyetemünk további hivatalos tájékoztatásait folyamatosan kísérjék figyelemmel!

 

2020. március 11., 21:00 óra

Prof. dr. Náhlik András rektor és Skala János kancellár

 

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu