Rektori Utasítás: Az egyetem látogatásával kapcsolatos és egyéb intézkedésekről


8/2020. (V.04.) Rektori Utasítás

Az egyetem látogatásával kapcsolatos és egyéb veszélyhelyzeti ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről

[a 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján]

 

1. Az 168/2020. sz. Kormányrendelet megjelenését követően, mely az egyetemlátogatási tilalom feloldásának lehetőségét tartalmazza, 2020. május 4-től egyetemünkön a hallgatók személyes jelenlétét igénylő oktatási tevékenység továbbra sem végezhető.

 

2. Az 168/2020. sz. Kormányrendelet megjelenését követően, mely az egyetemlátogatási tilalom feloldásának lehetőségét tartalmazza, 2020. május 4-től a hallgatók személyes jelenlétét igénylő vizsgáztatása (kivéve záróvizsga), egyetemünkön továbbra sem lehetséges, így 6/2020. (IV.24.) sz. rektori utasítás 4. pont 3. francia bekezdése hatályát veszti.

 

3. Az 168/2020. sz. Kormányrendelet megjelenését követően, mely az egyetemlátogatási tilalom feloldásának lehetőségét tartalmazza, 2020. május 4-től azon hallgatók, akik olyan tanulmányokat, kutatásokat folytatnak, melyek  az egyetem területén való személyes jelenlétet igényelnek (pl. labormérések végzése), egyedi kérelemmel fordulhatnak a kar dékánjához, aki ezt engedélyezheti. Az engedély megadása esetén a hallgató maszk viselésére kötelezett és biztosítani kell a jelenlévők között a minimum 1,5 méteres védőtávolságot.

 

4. A veszélyhelyzet fennállása alatt új rektori méltányossági kérelem bevezetésére kerül sor: Veszélyhelyzeti méltányossági kérelmet nyújthat be a hallgató a veszélyhelyzethez közvetlenül kapcsolódó tanulmányi problémájának megoldásához. A kérvényt a rektornak címezve az  Egyetemi Tanulmányi Központnál, az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A  kérelmet a dékán véleményének figyelembe vételével  a rektor bírálja el. A kérvény díjmentes.

 

Sopron, 2020. május 04.

 

Prof. Dr. Náhlik András

rektor

Elérhetőségek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: skk-dekani@uni-sopron.hu