Szakmai gyakorlat

 

Tisztelt Hallgatók!

A Képzési és kimeneti követelmények alapján valamennyi alapszakunk gyakorlatigényes képzésnek minősül, ami azt jelenti, hogy a képzés során a hallgatóinknak 6 hetes összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

Ez érinti valamennyi alapszakunkat:

 • Faipari mérnök BSc - nappali 
 • Ipari termék- és formatervező BSc - nappali 
 • Gazdaságinformatikus BSc - nappali 
 • Mechatronikai mérnök BSc 
 • Építőművészet BA 
 • Formatervezés BA 
 • Tervezőgrafika BA 

 

Az egyetemnek (karunknak) gondoskodnia kell gyakorlati képzőhelyek szervezéséről. Minden hallgatót a gyakorlati helynek megfelelő feladatokkal kell ellátni és felügyelni ezek teljesítését. Ehhez számos céggel, intézménnyel kell szerződést kötnünk, akik fogadni és foglalkoztatni tudják a hallgatóinkat a szakterületeiknek/szakoknak megfelelően. Ezen feladatok összehangolására a kar létrehozza a Szakmai Gyakorlati Bizottságot, amelynek állandó tagjai a mindenkori oktatási dékánhelyettes és gazdasági/általános dékánhelyettes és a kar nappali BSc/BA szakjainak szakfelelősei ill. azok megbízottjai.

Szakfelelősök:

 • Dr. Fehér Sándor, egyetemi docens: Faipari mérnöki alapszak BSc - nappali
 • Dr. Zalavári József, egyetemi tanár: Ipari termék- és formatervező BSc - nappali
 • Dr. Hegyháti Mátéegyetemi docens: Gazdaságinformatikus BSc - nappali
 • Dr. Rosta Tamás, egyetemi docens: Mechatronikai mérnök alapszak BSc - nappali (További információ: Tatai Sándor, mesteroktató)
 • Dr. Oszvald Ferenc, egyetemi docens: Építőművészet BA
 • Dr. Polyák János, egyetemi docens: Formatervezés BA
 • Dr. Lenkei Balázs, egyetemi docens: Tervezőgrafika BA

 

Szakmai gyakorlatra jelentkezés dokumentumai

A bizottság megalkotta és a Kari Tanács elfogadta a Gyakorlati Képzési Szabályzatot, amely részletesen megadja a gyakorlati képzés feltételeit, követelményeit. A szabályzat és mellékletei letölthetők a kari honlapról a “Hallgatóknak/Dokumentumok/Szakmai gyakorlat” mappából.

Kérjük, hogy mindenki olvassa el a szabályzatot, hiszen ennek értelmében kell felkészülniük a szakmai gyakorlatokra való jelentkezésre, azok végrehajtására.

Arra is biztosítunk lehetőséget, hogy a hallgatók ajánlhassanak gyakorlati képzést nyújtó cégeket a lakóhelyük közeléből. Ebben az esetben kérjük, szíveskedjen megadni a szakjához tartozó bizottsági személynek a cég elérhetőségét, felelős vezetőjét. Természetesen a kar megvizsgálja, hogy az adott cég megfelel-e a szabályzatnak, és ha igen, akkor szerződést kötünk vele.

 

Jelentkezés szakmai gyakorlatra:

A szakmai gyakorlat dokumentumok kitöltésével az adott szak szakfelelősénél.

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu