Szakmai gyakorlat

 

Általános információk

 

A Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karon az alábbi szakokon van kötelező szakmai gyakorlat:

 

A kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszervezésének feltétele. A gyakorlatot a szak tevékenységhez kapcsolódó szervezeteknél kell teljesíteni.

 

Szakmai gyakorlathoz kapcsolódó adminisztrációs folyamat

A szakmai gyakorlatra a javasolt kezdési időpont BSc és BA szakokon: a vizsgaidőszak utáni első hét. A választott szakmai gyakorlóhelyet és a témát a gyakorlat megkezdése előtt 2 héttel előzetesen egyeztetni kell a szakfelelőssel.

 

A szakmai gyakorlat megkezdése előtt kitöltendő dokumentumok (a nyomtatványok a kar honlapjáról letölthetők ↓)

Fenti dokumentumokat (tehát az 1. és 2. sz. mellékletet két-két példányban, a 4-5 sz. mellékletet egy-egy példányban) kérjük, hogy Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar Dékáni Hivatalába juttassa el, személyesen vagy postai úton, a szakmai gyakorlat megkezdése előtt. Az 1. és 2. sz. melléklet 1-1 példányát dékáni aláírás után visszaküldjük a szerződő félnek.

 

A szakmai gyakorlat befejezésekor kitöltendő dokumentum (a nyomtatvány a kar honlapjáról letölthető ↓)

Fenti dokumentumot egy példányban kérjük, hogy a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar Dékáni Hivatalába juttassa el, személyesen vagy postai úton, a szakmai gyakorlat befejezésekor.

 

Az elvégzett szakmai gyakorlat után a következő félévében a Neptunban fel kell venni a szak mintatantervében szereplő szakmai gyakorlat tantárgyat. A félév végén a tárgyhoz bekerül a szakmai gyakorlat elvégzését igazoló aláírás a Neptunba, amennyiben a fenti dokumentumok hiánytalanul leadásra kerültek.

 

Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar

Dékáni Hivatal

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

fmk-dekani@uni-sopron.hu

B. épület (főépület) 2. emelet

 

Letölthető dokumentumok:

Elérhetőségek

Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
B épület, 2. emelet
Tel.: (99) 518-101
E-mail: fmk-dekani@uni-sopron.hu